”Jeg er utrolig glad for den tillid, apotekerne i Danmark har vist mig ved at vælge mig som formand, og nu glæder jeg mig til at komme videre med de mange opgaver, som trænger sig på for apotekerne,” siger Anne Kahns.

Som medlem af og næstformand for bestyrelsen har den 49-årige apoteker allerede et solidt kendskab til de dagsordener, som fylder i apotekssektoren. Derfor er hun heller ikke i tvivl om, hvilke opgaver, der skal tages hånd om først.

”Skiftende regeringer har gennem en del år haft fokus på apotekssektoren, og de seneste år er der gennemført et arbejde, som skal føre frem til en modernisering af reguleringen af sektoren. Det er helt afgørende, at den modernisering falder rigtigt ud, og det gælder ikke kun for apotekerne. Der er en meget stor gruppe af tunge medicinbrugere og nogle af dem tilhører de svageste grupper i befolkningen. De kan ikke undvære en fagligt stærk og uafhængig apotekssektor,” siger Anne Kahns.

Den nye formand for Danmarks Apotekerforening lægger i øvrigt ud med et temmelig tætpakket program i sine første dage som formand. Allerede i overmorgen rejser hun til Folkemødet på Bornholm, hvor hun kommer til at stå i spidsen for Apotekerforeningens program. Her er hun både vært for og deltager i debatter om sundhed og medicin.

”Folkemødet er en rigtig god måde at tage hul på arbejdet som formand på. Jeg møder mange mennesker, som er med til at påvirke sundhedsområdet, og jeg har mulighed for at have en lidt mere fri debat med dem, end det ellers vil være tilfældet. Så jeg vil helt sikkert udnytte tiden til at få vores budskaber til at stå helt klart,” siger Anne Kahns.

BIOGRAFI

  • Ph.d. 1993
  • Souschef, sygehusapoteket, Sydvestjysk Sygehus 1993
  • Hospitalsapoteker, Regionshospitalet i Horsens 2006
  • Apoteker Esbjerg Jerne Apotek 2008
  • Diplomuddannelse i offentlig ledelse 2000
  • Specialistuddannelse i Sygehusfarmaci 2004
  • Medlem af bestyrelsen i Danmarks Apotekerforening 2011, næstformand 2013
  • Medlem af A-apotekets bestyrelse 2011-2012

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk