Efter et meget langt tilløb har sundhedsminister Nick Hækkerup i dag sendt et udkast til lovforslag om modernisering af apotekssektoren i høring.

”Det er et vigtigt signal for os, at regeringen har valgt at fastholde apotekerne som en del af sundhedssektoren. Det er helt afgørende for, at apoteket fortsat kan fokusere på at sikre patientsikkerheden for borgerne,” siger formand Anne Kahns om det netop offentliggjorte udkast til lovforslag.

Udkastet rummer gode muligheder for, at borgerne fremover kan få bedre tilgængelighed til medicin. Alle apoteker kan fremover åbne flere receptekspederende apoteksenheder.

”Regeringen baner vejen for, at det bliver lettere at åbne nye filialer. Det er alt for svært med den nuværende lovgivning, og det går ud over vores muligheder for at give borgerne en bedre service. Med muligheden for flere filialer øges konkurrencen mellem apotekerne. Det er vi parate til,” siger Anne Kahns.

Hun er dog undrende overfor ideen om, at apotekerne også skal kunne lukke de filialer, de driver i dag. Det risikerer at give dårligere tilgængelighed – især i de mindre byer og på landet.

”Vi havde gerne set et forslag, der udelukkende gav mulighed for bedre tilgængelighed. Vi kan komme til at se, at apoteker nedlægger filialer i tyndt befolkede områder og flytter til de større byer. Det risikerer at give klumpspil i de større byer og ringere service i de mindre byer. Det er vigtigt at fastholde initiativerne, der sikrer øget konkurrence, men det skal samtidig fastholde apotekernes lokale forankring i det nære sundhedsvæsen,” siger Anne Kahns.

Apotekerne havde gerne set et højere ambitionsniveau i forhold til den rolle apotekerne spiller i sundhedssektoren.

”Det er ærgerligt, at ministeren ikke udnytter anledningen til at give borgerne noget mere på sundhedsområdet. Kompetencerne på apotekerne kan udnyttes bedre end i dag," siger Anne Kahns, der nu vil bruge høringsperioden til at arbejde med de knaster, hun kan få øje på.

"Forslaget illustrerer til fulde, at politikerne har blik for, at apotekerne spiller en aktiv rolle i sundhedssektoren. Derfor er jeg også optimist i forhold til det endelige resultat. Apotekerne ser, efter flere års politisk usikkerhed om de lovgivningsmæssige rammer, frem til at kunne fokusere på at udvikle apotekets service og rådgivning til gavn for borgerne,” siger Anne Kahns.