"Patienter oplever desværre ofte, at relativt simple problemer tager lang tid at løse, fordi grænserne i sundhedssektoren nogle steder er trukket for skarpt op. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at presset på lægerne er stort. Så det er helt logisk at se på, hvordan andre faggrupper kan hjælpe borgerne på en mere smidig måde og samtidig aflaste lægerne og sundhedssektoren i det hele taget," siger Anne Kahns, formand i Danmarks Apotekerforening.

Pharmadanmark og Apotekerforeningen nævner som eksempel, at borgere ofte henvender sig på apoteket med symptomer på øjenbetændelse. Apoteket henviser til enten den praktiserende læge eller vagtlægen, der i nogle tilfælde uden at se patienten stiller en diagnose og ordinerer receptpligtig medicin, som apoteket så udleverer. Patienten skal altså forbi tre stop, før medicinen udleveres i stedet for bare et enkelt. De to organisationer foreslår også, at apotekspersonalet kan foretage såkaldt genudlevering af f.eks. p-piller og lægemidler til behandling af type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol til patienter i fast behandling med disse lægemidler. Genudleveringen kan foretages i mangelsituationer og til en kortvarig periode. I den udstrækning, at genudleveringen træder i stedet for en dyrere lægekontakt, vil forslaget indebære en besparelse.

"Jo hurtigere og bedre vi hjælper patienter, jo mindre bliver presset på eksempelvis lægerne. Så der er gevinster for både den enkelte og for sundhedssektoren," siger Rikke Løvig Simonsen, formand i Pharmadanmark.

De to organisationer understreger, at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer i at lade andre faggrupper udlevere receptmedicin, så længe det er præcist afgrænset, hvornår det kan ske, og hvordan det skal foregå. Farmaceuter på apotek udfylder allerede i dag en lignende rolle i vurderingen af behandlingen, når det drejer sig om sygdomme eller symptomer, der kan behandles med håndkøbsmidler. Apoteket foretager en symptomvurdering, når en borger henvender sig i forbindelse med symptomer på for eksempel svamp, allergi eller sur mave, og anbefaler derefter en behandling eller henviser til læge, hvis det vurderes relevant.

FAKTA

I forbindelse med den norske regerings årlige lægemiddelredegørelse til Stortinget ("Legemiddelmelding") i foråret 2015, har man blandt andet tilkendegivet (s. 111), at man vil udrede om farmaceutudlevering af udvalgte lægemidler vil være en god idé. En foreløbig melding fra Legemiddelverket tyder på, at det kunne være en god idé, Legemiddelverket er ved at undersøge sagen nærmere. De har blandt andet på Norges Farmaceutiske Selskabs årskongres "Farmasidagene 2015" holdt et indlæg om emnet.