"Det er en vigtig dag for apotekerne. Vi har ventet længe på en afklaring, og den får vi nu. Et bredt flertal har slået fast, at apotekets plads er i sundhedssektoren, hvor vi kan bidrage endnu mere til befolkningens sundhed og trivsel. Det ser vi frem til," siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.

Anne Kahns er glad for, at sektoren nu får vished om rammevilkårene efter en årrække med usikkerhed om apotekerloven. Hun ser en række områder, hvor apotekerne kan være til endnu større gavn for medicinbrugerne.

"Medicinproblemer har store omkostninger både for den enkelte og for samfundet. Nu får apotekerne bedre muligheder for at sætte ind overfor problemerne. Vi kan gøre en positiv forskel for den enkeltes helbred og livskvalitet, imens vi bidrager til at lette presset på sundhedssektoren. Det er den rigtige måde at bruge vores kompetencer på," siger Anne Kahns.

Medicinsamtaler er direkte skrevet ind i loven. Det kan hjælpe medicinbrugere med bedre udbytte af behandlingen. Partierne bag loven peger også på genudlevering af medicin, hvis borgerne ikke kan komme i kontakt med lægen som et oplagt område for apotekerne. Derudover ser Apotekerforeningen gode muligheder for at bidrage til medicinsikkerheden på social- og ældreområdet, sådan som det allerede i dag sker i en del kommuner.

Nye opgaver og udfordringer
Loven indeholder en række ændringer, som har været genstand for debat, og som Apotekerforeningen følger tæt for at sikre, at medicinbrugerne ikke oplever forringelser.

"Det er rigtig godt for patienterne, at den nye lov giver mulighed for bedre tilgængelighed. Apotekerne får nu lettere ved at oprette nye apoteksenheder, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se mange nye receptekspederende enheder åbne. Muligheden for at servicere borgerne, der hvor der er et behov, har vi efterlyst længe," siger hun.

"Det er også positivt, at shop-i-shop-apoteker ved eksempelvis supermarkeder skal ligge uden for kasselinjen, så medicin og købmandsvarer holdes adskilt. Det er afgørende, at sikkerheden omkring borgernes oplysninger og medicin ikke bliver svækket," siger Anne Kahns.

Den nye apotekerlov indeholder dog også elementer, som Apotekerforeningen ser kritisk på:

  • Landets apotekere må fremover have op til otte enheder indenfor en radius af 75 kilometer af moderapoteket. I apotekerforeningens optik er en afstand mellem enheder på op til 150 km alt for stor, fordi det er vanskeligt for apotekeren at opretholde det faglige niveau med så stor en spredning. Hertil kommer, at det er en afstand, der måles i fugleflugtslinje.
  • En række tilskud, som i dag er med til at sikre apoteker i landets tyndt befolkede egne, forsvinder. Det skaber risiko for apotekslukninger de steder, hvor der i forvejen er langt til apoteket.
  • Vagtapotekerne bliver omlagt på en måde, som betyder ringere muligheder for at levere god service uden for normal åbningstid. Mange af de nuværende vagtapoteker lukkes og koncentreres om akutfunktionerne på hospitalerne. Folk har brug for at blive hjulpet, også med medicin der ikke er akut. Det er ærgerligt, i en verden med større tilgængelighed, at begrænse en god vagtservice, som mange mennesker har haft glæde af.

"Det er ikke en uproblematisk lov. Men det er rigtig godt, at der nu er klarhed, og at loven bakkes op af et bredt flertal. Der er flere områder, hvor vi ikke mener, at ændringerne kommer medicinbrugerne til gode. De områder vil vi arbejde videre med at påvirke, når loven skal udmøntes i praksis," siger Anne Kahns.