De fleste børn med astma kan deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn, hvis de får den korrekte dosis astmamedicin og tager den rigtigt. Det sker desværre langt fra altid.

Ubehandlet børneastma, over- eller under-dosering og forkert inhalationsteknik gør, at mange børn med astma ikke får den optimale effekt af medicinen og derfor bliver utilpasse, trætte og vælger fysisk anstrengende lege fra. Det kan i værste fald lede til psykologiske og sociale vanskeligheder, højere skolefravær og indlæringsvanskeligheder.

Astma rammer 20 % af alle førskolebørn og 10 % af alle skolebørn. Astma er den hyppigste årsag til akutte indlæggelser blandt børn på landets hospitaler og den hyppigste årsag til fast medicinsk behandling af børn.

På Dansk BørneAstma Center i Gentofte arbejder seniorforsker, ph.d., Bo Chawes med studier inden for forebyggelse og behandling af astma hos børn. Og som børnelæge ved børneafdelingen på Herlev Hospital behandler han dagligt mange børn for astma.

- De behandlingstilbud, vi har i dag, kan effektivt fjerne symptomerne, men ikke den underliggende sygdom. Ubehandlet astma giver meget generende symptomer, som kan ødelægge hverdagen for både børn og forældre. For velbehandlede astmabørn behøver sygdommen imidlertid ikke at betyde væsentlige begrænsninger, de kan fx sagtens være fysisk aktive på lige fod med alle andre, siger seniorforsker og børnelæge Bo Chawes.

Børnelungefonden og Lungeforeningen samarbejder om at oplyse om børneastma.

- Vi ønsker at mindske risikoen for, at børn og unge med astma bliver ensomme, marginaliserede og får en dårlig start på livet. For børn og unge kan akutte indlæggelser pga. astmaanfald være skræmmende og chokerende oplevelser- også for deres familier og søskende. Når det i mange tilfælde handler om noget så enkelt som at få den rette rådgivning i at tage sin medicin, er det jo både tragisk og helt unødvendigt, at så mange børn lever med dårlig trivsel i deres børneliv, siger Børnelungefondens bestyrelsesformand Søren Houman.

Apoteket hjælper med at få tjek på inhalation
For børn med astma i let eller middel grad kan forkert inhalationsteknik altså gøre, at barnet ikke får den optimale effekt af medicinen. For at barnet får bedre virkning af medicinen, skal inhalatoren bruges rigtigt. Når astmabørn får den optimale effekt af behandlingen, øger det naturligvis sandsynligheden for, at de kan trives og deltage i aktiviteter som andre børn.

I anledning af World Asthma Day har apoteker i hele Danmark fra 9. til 14. maj 2016 derfor særlig fokus på børn og astma. Man kan tage sit barn i hånden og komme forbi det lokale apotek for at sikre, at ens barn bruger sin inhalationsmedicin rigtigt.

- På apoteket viser vi børn og forældre, hvordan man bruger sin inhalator korrekt og dermed får det optimale ud af sin astmamedicin. Vi giver også familien gode tips, som gør det nemmere at huske medicinen i hverdagen, siger Apotekerforeningens formand, Anne Kahns.

Tilbuddet Tjek på inhalation forgår på apoteket og er året rundt et gratis tilbud til både børn og voksne.

Kontakt
PR- og kommunikationschef Birgitte Skøtt Lenstrup, Lungeforeningen/Børnelungefonden:
Mobil 22 56 65 15, e-mail bsl@lunge.dk

Pressemedarbejder Jacob Haaning Andersen, Apotekerforeningen:
Mobil 23 24 96 65, e-mail jac@Apotekerforeningen.dk