Det overrasker ikke Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, at op imod hver tiende indlæggelse skyldes medicinproblemer. Landets apoteker har gennem mange år hjulpet en stor del af landets kommuner med medicinsikkerhed på især plejehjem og botilbud, og medicinproblemerne er massive. Apotekspersonalet har netop det indgående kendskab til substitution og de mange forskellige variationer af samme medicin som kan være med til at skabe forvirringen.

"Medicin skal tages meget mere alvorligt. Der mangler en systematisk og koordineret tilgang til, hvordan vi sørger for, at især de svageste borgeres medicinering sker sikkert og forsvarligt. Vi hjælper i nogle kommuner med at klæde personalet bedre på til at håndtere medicin og med at gennemgå borgernes medicin. Nogle steder er det i hele kommunen, andre steder er det på enkelte plejehjem eller botilbud. Erfaringerne er gode, og vi bidrager gerne til at udbrede den viden og de erfaringer, der allerede findes," siger Anne Kahns.

Medicinproblemerne rammer borgerne på helbred, livskvalitet og i sidste ende levetiden. Samtidig koster problemerne enorme summer i form af indlæggelser og øget belastning af sundhedssektoren i det hele taget. Derfor er Anne Kahns ikke i tvivl om, at det betaler sig at sætte ind overfor problemerne, selv om det er en enorm opgave.

"Indsatserne skal rulles ud alle de steder, hvor samfundet passer på borgere, der har brug for medicin og brug for den hjælp og sikkerhed, som er nødvendig. Hvis vi bare tager landets plejehjem og botilbud, så er det en enorm opgave at få et overblik og sætte ind med de rigtige løsninger. Men vi kan ikke vende ryggen til problemerne længere, og derfor håber jeg, at vi kan finde sammen om fælles løsninger i hele sektoren," siger hun.

Læs mere om apotekernes samarbejder med kommunerne her:

Kontaktinformation

Journalist Peter Starup på telefon 2677 2599