4.000 nye kronikere takkede i 2016 ja til en medicinsamtale på apoteket og fik dermed en ekstra hjælp og en god start på livet som fast medicinbruger. Medicinsamtaler har siden 1. januar 2016 været et tilbud til nye diabetikere, hjertepatienter og andre, som har fået konstateret en ny kronisk sygdom.

 
Apotekerforeningens formand Anne Kahns er glad for, at så mange borgere har valgt at takke ja til tilbuddet. Særligt set i lyset af, at det er en ny ydelse, som både borgere og eksempelvis de praktiserende læger skal lære at kende. Anne Kahns håber, at apotekerne i fremtiden også skal tilbyde en samtale til alle med kroniske sygdomme, som har behovet. Hun mener, at efterspørgslen viser, at der er et stort behov for samtalerne.
 
”En medicinsamtale skal sikre, at borgeren føler sig tryg ved sin behandling og tager sin medicin rigtigt. Det tilbud bør ikke kun gælde nye kronikere, men alle med kroniske sygdomme, som har behov. Medicinsamtalen til nye kronikere var et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Alt for få bruger medicinen, som lægen har anvist,” siger Anne Kahns.
 
En af de patientgrupper, som får flest medicinsamtaler, er diabetespatienter. I Diabetesforeningen er adm. direktør Henrik Nedergaard også positiv overfor ideen om, at medicinsamtaler ikke længere kun skal være til nye kronikere.
 
”Vi ved, at medicinen giver problemer for næsten alle med type 2-diabetes, og især dem, der har haft sygdommen i mange år og sandsynligvis får mange lægemidler, risikerer at møde problemer. De kunne undgås, hvis alle fik ret til medicinsamtaler,” udtalte Henrik Nedergaard i efteråret til Apotekerforeningens fagblad Farmaci.

En tredjedel tager ikke deres medicin, som lægen har anvist

Medicinsamtalen er en uddybende samtale på 10 minutter i rolige rammer væk fra apoteksskranken. Borgeren bliver også tilbudt en opfølgning cirka fire uger efter. Samtalen kan hjælpe med at forebygge uhensigtsmæssig brug af medicin. En tredjedel af alle borgere med kroniske sygdomme tager ikke deres medicin, som lægen har anvist. Nogle tager ubevidst den forkerte dosis – andre selvregulerer uden at have den fornødne viden.
 
Anne Kahns ser gerne at tilbuddet om en medicinsamtale fremover skal gives, når lægen eller apoteket konstaterer, at en borger med en kronisk sygdom enten ikke tager sin medicin korrekt eller udtrykker bekymring ved medicinen. Der skal fortsat også være et tilbud til de kronikere, som har fået konstateret en ny kronisk sygdom.
 
”Det er dyrt for både samfundet og den enkelte, når medicinen bliver brugt forkert. Det kan betyde, at borgeren ikke får den optimale effekt af behandlingen. Det koster skattekroner i flere lægebesøg. Det koster også i privatlivet, fordi sygdom har betydning for livskvaliteten,” siger Anne Kahns.
 
Samtalens emner strækker sig fra, hvordan medicinen virker, og hvordan den skal bruges, til bivirkninger, bekymringer, gode vaner og medicintilskud. Samtalen gennemføres på omkring 10 minutter. Cirka fire uger efter vil borgeren blive tilbudt en opfølgende samtale med apoteket. Det skal sikre, at samtalen har hjulpet til forbedringer i borgerens hverdag. Ved behov for ændringer i medicinen vil apoteket henvise til lægen.