Medicin spiller en central rolle i indsatsen for de otte nationale mål for sundhedssektoren, som regeringen, KL og Danske Regioner har vedtaget, mener Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening. Hun opfordrer til at bruge apotekernes viden om medicin bedre i indsatsen for danskernes sundhed.
 
"De mange danskere, som har brug for en stærk og sammenhængende sundhedssektor, vil opleve et vigtigt kvalitetsløft, hvis der sættes tilstrækkelig handling bag de otte nationale mål. Og når man vil styrke eksempelvis indsatsen for kronikere og ældre patienter, forbedre overlevelse og patientsikkerhed og give danskerne flere sunde leveår, så spiller medicin en central rolle. Derfor opfordrer jeg til at bringe apotekernes viden om medicin mere i spil," siger Anne Kahns.

Hun efterlyser en øget erkendelse af, at bedre brug af medicin er en grundlæggende forudsætning for forbedringer i sundhedssektoren.

"Hvis medicin ikke har den ønskede virkning eller hvis medicin ligefrem skaber problemer for borgeren, så siger det sig selv, at for eksempel hjertepatienten, diabetikeren eller den ældre borger på et plejehjem har lang vej frem mod den forbedring, som regeringen, KL og Danske Regioner ønsker," siger Anne Kahns.

Den nye apotekerlov, som blev vedtaget sidste år, har allerede taget de første spæde skridt i den retning, som apotekerne ønsker, påpeger Anne Kahns. Med loven fulgte ydelsen Medicinsamtale til nye kronikere, som hjælper nydiagnosticerede kronikere med deres medicin, og det er et skridt i den rigtige retning, mener apotekernes formand.

"Medicinproblemer fylder meget hos især kronikere og ældre borgere. Det går ud over deres livskvalitet og levetid, og det belaster sundhedssektoren unødigt. Medicinsamtaler til nye kronikere giver et mindre udsnit af medicinbrugerne bedre viden til at sikre, at de får den ønskede effekt af deres medicin, og den samme tænkning bør gælde alle medicinbrugere," mener Anne Kahns.