Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen har i dag indgået et forlig om en ny overenskomst for farmakonomer ansat på privat apotek. Forliget gælder for en toårig periode.

 

Forliget indeholder en lønregulering på 3,3417 procent over de to år med den første regulering 1. april 2016. Der er yderligere reguleringer i april 2017 samt december 2017. Det er skalalønnen for både farmakonomer og elever, der reguleres. Derudover reguleres souscheftillæg og filialledertillæg. Pensionssatsen vil også blive forhøjet i perioden, og der er afsat ekstra penge til Udviklingspuljen.
 
Forliget indeholder endvidere nogle justeringer af overenskomsten, som for eksempel muligheden for at aftale et senere tidspunkt for afholdelsen af overarbejdstimer.


Parterne er også enige om at indføre lederudviklingsdage for souschefer og filialledere.

 

Apotekerforeningens formand Anne Kahns er glad for den nye aftale.
 
"Jeg er tilfreds med forliget, der både indeholder en reallønsfremgang og et godt initiativ, der fremmer lederudviklingen af farmakonomer i apotekssektoren."
 
Farmakonomforeningens formand Christina Durinck er også tilfreds med resultatet: "Vi har sikret både lønfremgang og pensionsforbedringer, ligesom vi har fået mulighed for flere faglige projekter via Udviklingspuljen. Det er en rigtig god aftale for farmakonomerne."
 
Forliget skal nu godkendes af parterne. Forliget skal til urafstemning blandt Farmakonomforeningens medlemmer, ligesom forliget skal godkendes af Apotekerforeningens bestyrelse. Parterne har aftalt at offentliggøre resultatet af godkendelsen mandag d. 25/4 kl. 10.