Multisyge borgere får udskrevet medicin fra mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Det øger risikoen for fejl, som spænder ben for den helt grundlæggende hjælp til patienterne. Apotekernes medicingennemgang og medicinsamtaler kan afhjælpe mange af problemerne.
 
"Den medicinske behandling er selve grundlaget for at hjælpe multisyge. En medicingennemgang kan sikre overblik over de mange forskellige behandlinger fra mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Det kan både sikre, at de multisyge faktisk får den effekt af behandlingen, som var meningen i første omgang, og det kan være indledningen til den dialog mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet, som savnes i dag," siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.
 
I anbefalingerne i hvidbogen om multisygdom hedder det blandt andet:
 
"At medikamentel og anden behandling af sygdom, og risikofaktorer for sygdom hos denne patientgruppe, i højere grad underkastes kritisk forskning, for om muligt at reducere polyfarmaceutiske indsatser og for at undersøge mulige interaktioner..."
 
"Medicingennemgang på apoteket er netop designet til bl.a. at identificere de omtalte interaktioner, altså at den medicin, som er udskrevet et sted, kan kollidere med den medicin, som er udskrevet et andet sted. På den måde opdager vi de problemer, som kan forhindre, at borgerne får den ønskede effekt af medicinen, og som i værste fald kan gøre borgerne mere syge," siger Anne Kahns.
 
Apotekerne har desuden tilbudt medicinsamtaler til nye kronikere siden 2016. Siden da har 4.000 kronikere taget imod tilbuddet, som klæder dem bedre på til at komme godt i gang med medicinen og til selv at stille de rette spørgsmål om deres egen behandling.
 
"De multisyge har selv en afgørende viden om deres egen situation, og om hvordan de har det. Vi skal bygge bro mellem den viden og de mange aktører, som de multisyge står overfor i sundhedsvæsenet. Medicinsamtaler giver patienterne nogle afgørende redskaber til at forholde sig til den medicin og den behandling, de møder i de forskellige dele af sundhedsvæsnet," siger Anne Kahns.