- Vi ved, at risikoen for fejlmedicinering stiger, når man indtager flere forskellige slags medicin. Fejl der ikke alene går ud over patienternes livskvalitet, men i sidste ende også koster unødige hospitalsindlæggelser eller dødsfald. Farmaceuter har en lang videregående uddannelse i medicin og dens indvirkning på kroppen, og derfor er det også oplagt at bruge apotekerne i langt større udstrækning, siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, og fortsætter:

- Lægerne er i forvejen meget travle, og på plejecentre, hvor mange demente opholder sig, har personalet ikke nødvendigvis den medicinfaglige indsigt. Derfor har man i flere kommuner etableret samarbejde med apotekets farmaceuter, som har lavet medicingennemgang og vejledt personalet i medicinhåndtering.

- I et samfund der bryster sig af lige adgang til sundhed, er det beskæmmende, at det er postnummeret, der afgør, om ældre får gavn af samarbejdet med apotekets medicineksperter. Alle er enige om, at medicingennemgang kan forebygge forringet livskvalitet, hospitalsindlæggelser og dødsfald - samtidig har apotekerne fagligheden til at forebygge, at det sker. Vi mangler bare politisk vilje til at handle, understreger formanden.

Omkring hver 5. demente får antipsykotisk medicin stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det kan have fatale konsekvenser for netop demente, der risikerer blodpropper og hjerteforstyrrelser. Fejl som kunne forhindres med en medicingennemgang.