Apotekerforeningens formand Anne Kahns glæder sig over, at der med nye anbefalinger er sat mere fokus på samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Hun havde dog gerne set et større fokus på medicinproblemer.

Op imod 100.000 danskere bliver årligt indlagt pga. medicinproblemer, og op imod 5.000 dør. Apotekerforeningens formand Anne Kahns, havde håbet på, at Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ville komme med anbefalinger til tiltag, som kunne gøre disse problemer mindre. Hun anerkender, at anbefalingerne vil forbedre samarbejdet på en række områder, men hun havde gerne set et større fokus på medicin.

"Medicinproblemer er en kæmpe udfordring for den enkelte borger og for samfundet. Det er en tragedie, når folk bliver syge eller endda dør af den behandling, som ellers skulle gøre dem raske. Jeg havde særligt sat næsen op efter, at udvalget ville anbefale et mere systematisk samarbejde mellem læger og apoteker omkring medicingennemgang," siger Anne Kahns. En apoteksfarmaceuts gennemgang af borgerens medicin skal bl.a. sikre, at borgeren ikke får uheldige medicinkombinationer, der kan give alvorlige bivirkninger, og at borgeren ikke bruger medicin, der ikke længere er nødvendig. Farmaceuten afleverer resultaterne til borgerens læge, som så kan tage stilling til, om en behandling skal ændres eller stoppes.

Apotekerforeningen har opfordret udvalget til at anbefale en samarbejdsmodel, hvor samarbejdet bliver sat i system, så alle borgere, der har behovet, får en gennemgang.

"Den praktiserende læge er ansvarlig for den enkelte borgers medicinering, men med et godt og systematisk samarbejde, kan apotekerne bidrage til at færrest muligt bliver indlagt og dør pga. medicinproblemer," siger Anne Kahns. Hun understreger, at der ikke er tale om problemer, som en enkelt faggruppe kan løse alene. Det kræver, at alle gode kræfter bringes i spil.

Anne Kahns glæder sig dog over, at udvalget nævner, at apotekerne bidrager til at understøtte patienternes sundhed. Ifølge Anne Kahns kan det også ske i forbindelse med anbefalingen om, at hospitalspatienter kommer hurtigt fra hospitalssengen og hjem til dem selv. Hvis det skal lykkes, er det en god ide at bruge apotekerne, siger hun.
 
"Apotekerne kan hjælpe denne gruppe med rådgivning og information om deres medicin, så de får et godt afsæt for at klare sig udenfor hospitalet. En uddybende samtale på apoteket bidrager til, at borgeren bliver tryg ved medicinen og får det overblik, som der skal til for, at medicinen bliver brugt rigtigt," siger hun.
 
En uddybende medicinsamtale på apoteket er i dag et tilbud til nye kronikere, men Apotekerforeningen har foreslået, at samtalerne fremover skal være et gratis tilbud til alle kronikere, hvor lægen eller apoteket konstaterer, at borgeren enten ikke bruger sin medicin rigtigt eller udtrykker bekymring om medicinen.

Apotekerforeningen har også bl.a. foreslået, at apotekerne inddrages mere systematisk i kommunernes indsats for forebyggelse, og at apotekerne sammen med regioner og kommuner sikrer plejepersonale og praksispersonalets kompetencer inden for medicin og medicinhåndtering, så medicinsikkerheden forbedres. Apotekerforeningen håber, at regeringen vil tage nogle mere konkrete anbefalinger på medicinområdet med som f.eks. medicingennemgang, når den kommer med sit politiske udspil.