Danmarks Apotekerforenings formand Anne Kahns ser med stor alvor på sagen om tilbagetrækning af et antipsykotisk lægemiddel. Tilbagetrækningen sker på grund af mistanke om forfalskning.

Produktet har ulovligt fundet vej til ikke kun det danske medicinmarked, men også til blandt andet Tyskland. Heldigvis tyder alt på, at det indeholder de rigtige stoffer. Det kan dog ikke udelukkes, at pakningerne har været opbevaret forkert, da de er pakket uden for den legale kæde. Det kan i værste fald betyde, at medicinen ikke har nogen effekt.

”Det er en alvorlig sag, som potentielt kan have konsekvenser for en meget sårbar gruppe, som virkelig har et stort behov for deres medicin. Det siger sig selv, at myndigheder og apoteker skal kunne garantere, at medicinen er 100 procent i orden, og det kan vi ikke i dette tilfælde,” siger Anne Kahns. Hun hæfter sig dog ved, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, at risikoen for patienterne er lav.

Anne Kahns mener også, at myndighederne bør se sagen som en anledning til at se reglerne efter i sømmene.

”Det er foruroligende, at et usikkert lægemiddel finder vej til de danske apoteker og til medicinbrugerne. Det må ikke gentage sig. Derfor håber jeg, at myndighederne vil kigge nærmere på, om reglerne og kontrollen skal skærpes,” siger Anne Kahns.

Lægemiddelstyrelsen har kaldt et parti af Xeplion 150 mg tilbage fra sygehusapotekerne og 26 private apoteker på grund af mistanke om forfalskning. Styrelsen har yderligere et parti under mistanke, som muligvis også bliver tilbagekaldt. Xeplion 150 mg er medicin til injektion til behandling af voksne med skizofreni. Lægemidlet findes på sygehusene eller udleveres på apoteket efter recept, og normalt er det en læge, der injicerer patienten.