"Det tegner rigtig godt, at der er bred politisk enighed om at hjælpe dem, der ikke har råd til deres medicin, og som ikke falder ind under henstandsordningen. Nu vil vi følge meget nøje med i hvilken løsning, partierne når frem til. Jeg håber, politikerne vil bruge det forslag, vi allerede har spillet ind, og som kan gøre en reel forskel for de borgere, som er ramt," siger Anne Kahns.

Enkelte borgere kan få hjælp i form af en henstandsordning, men den dækker kun 2,5 procent af medicinbrugerne. Derfor er der brug andre løsninger, lyder det fra apotekernes formand. Hun understreger, at problemet ikke bare går ud over de borgere, som ikke kan betale deres medicin.

"Når en borger ikke får den behandling, som en læge har vurderet, at der er brug for, så går det selvfølgelig ud over den enkelte. Og selvfølgelig skal alle kunne få den behandling, de har brug for. Men der er også et samfundsperspektiv. Når man ikke får den nødvendige behandling, rammer problemerne os alle. Sygedage, flere lægebesøg, indlæggelser og andre afledte konsekvenser af den manglende behandling efterlader også en regning til samfundet. Derfor er det i alles interesse at finde den bedst mulige løsning," siger Anne Kahns.

Se Apotekerforeningens forslag i februar nummeret af fagbladet Farmaci her.

Link til dagens beslutning i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg her.