Det bliver snart nemmere at være dansker i sundhedsvæsenet. Med vedtagelsen af loven om opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter bliver det i større grad muligt at gå direkte ned på apoteket og få hjælp til at løse sundhedsmæssige udfordringer uden nødvendigvis at inddrage læge eller vagtlæge hver eneste gang.

Står man fx lørdag aften og opdager, at recepten på den daglige diabetesmedicin er udløbet, vil man kunne gå direkte ind på apoteket og efter helt faste retningslinjer få udleveret medicinen i mindste pakning, så man kan fortsætte sin behandling, indtil man har mulighed for at kontakte egen læge og få recepten fornyet.

”Indførslen af behandlerfarmaceuten er et nytænkende tiltag, som gør det nemmere at være dansker i sundhedsvæsenet. Det hviler på gode erfaringer fra flere lande, hvor vi har kunnet se, at farmaceuter selvfølgelig godt kan håndtere genordination af lægemidler på en forsvarlig måde,” siger formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

Tilskud til ordination af dosisdispensation på apoteket 
Som del af den nye lov får de kommende behandlerfarmaceuter også mulighed for at ordinere dosisdispensering af medicin med tilskud. Som kroniker har man mulighed for at få apoteket til at pakke sin medicin i dosispakninger. Det er små poser, som samler alle de tabletter, man skal tage på givne tidspunkter af dagen i stedet for, at man skal stå og bøvle med flere forskellige medicinpakninger og huske hvor mange, man skal tage af hver, og hvornår man skal gøre det.

Hidtil har man kun kunnet få offentligt tilskud til den pris, det koster at få dosispakket sin medicin, hvis man har fået sin læge til at ordinere selve dosispakningen. Men nu kan man også få tilskud, når man aftaler dosispakning direkte med apoteket.

”Borgerne får med behandlerfarmaceuten bedre service og bedre tilgængelighed til medicin. De stærke, medicinfaglige kompetencer, der findes på landets pt. 482 apoteker bliver bragt endnu bedre i spil og gør dermed sundhedsvæsenet endnu mere nært og sammenhængende for den enkelte,” siger Anne Kahns.

Link
Læs mere om loven på Folketingets hjemmeside.

Kontakt
Presseansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, mail: jbj@apotekerforeningen.dk, pressetelefon 27 73 21 85