Hvert år bliver tusindvis af danskere indlagt eller mister livet på grund af medicinfejl. Og sidste år blev der registreret knap 100.000 utilsigtede hændelser med medicin – det faktiske tal er nok noget højere. Medicinfejl er med andre ord en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen.

Derfor mødtes en lang række organisationer og myndigheder hos Danmarks Apotekerforening onsdag den 21/3 for at lancere projektet ’Medicin uden skade’.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer projektet, som skal støtte op om WHO’s globale initiativ Medication Without Harm og har som erklæret mål at halvere forekomsten af alvorlige medicinskader.