Fejldosering af gigtmidlet methotrexat resulterer hvert år i alvorlige konsekvenser for patienter i det danske sundhedsvæsen. Det viser bl.a. analyser af utilsigtede hændelser, som ansatte i plejesektoren og andre dele af sundhedsvæsenet rapporterer til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Fejldoseringerne af methotrexat forekommer især, når præparatet skal doseres en gang ugentligt, men i stedet bliver givet dagligt, og patienterne dermed får syv gange den dosis, de skulle have haft. I yderste konsekvens kan overdosering af methotrexat medføre dødsfald.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen lancerer nu en kampagne, som er rettet særligt mod de medarbejdere, der håndterer methotrexat til borgere på plejecentre og i hjemmesygeplejen. Kampagnen består af et advarselskort om risikoen for overdosering samt plakater til medicinrummene på plejecentret. Når et apotek får en bestilling på methotrexat til håndtering i plejesektoren, kan apoteket lægge kortet ned i posen med medicinen, så plejepersonalet på den måde bliver ekstra opmærksomme på at give korrekt dosis. 
 
"Tilfælde med forgiftning efter overdosering med methotrexat er rystende, og det skaber utryghed. Borgerne skal kunne stole på, at der er sikkerhed omkring deres medicinering. Kampagnen giver os mulighed for at målrette advarslen til præcis de medarbejdere på plejecentre og i hjemmesygeplejen, der håndterer methotrexat, i præcis de situationer, hvor de står med det i hænderne. Det kan forhåbentlig medvirke til, at der bliver skærpet opmærksomhed om doseringen af netop dette lægemiddel," siger Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen.
 
I Styrelsen for Patientsikkerhed er man ligeledes særligt opmærksom på problemstillingen.
 
"Sagerne om overdosering af methotrexat er dybt ulykkelige, både for de borgere, der rammes og deres pårørende, men bestemt også for de medarbejdere, der er involveret. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge fejl, og det kræver en fælles indsats med flere forskellige initiativer. Samarbejdet med Apotekerforeningen giver en enestående mulighed for at målrette information til personalet i netop de situationer, hvor vi ved, der er stor risiko for fejl," siger Lena Graversen, overlæge og kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
I FOA hilser man en indsats for at dæmme op for doseringsfejlene velkommen:
 
"Vi har igennem længere tid set flere fejlmedicineringstilfælde med methotrexat. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på denne problemstilling. Derfor støtter FOA fuldt op om kampagnen for forebyggelse af fejl med methotrexat i plejesektoren," siger sektorformand Torben K. Hollmann.
 
Kontaktinformation
Styrelsen for Patientsikkerhed
Helene Hinz
Kommunikations- og pressechef
T (dir.) + 45 24 83 81 34
hnhi@sst.dk
 
Danmarks Apotekerforening
Presseansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm
Pressetelefon: 27 73 21 85
jbj@apotekerforeningen.dk