Danmarks Apotekerforening bakker op om Sundhedsministerens lovforslag om autorisation til farmaceuter mm., og har netop indsendt sit høringssvar:
 
”Danmarks Apotekerforening finder det særdeles positivt, at regeringen med det foreliggende lovforslag tager initiativ til, at der åbnes for en bedre udnyttelse af de kompetencer, der er til rådighed i forskellige dele af sundhedsvæsenet, herunder de lægemiddelfaglige/farmaceutiske kompetencer på apotekerne. 
 
Dette vil være til gavn for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Dermed understøtter lovforslaget efter Apotekerforeningens opfattelse målene om større sammenhæng i behandlingen på tværs af sundhedsvæsenet og nærhed i behandlingen til gavn for borgerne.
 
De nødvendige forudsætninger for de nye ydelser i form af effektiv, smidig og sikker udveksling af korrekte medicinoplysninger, er desuden tilvejebragt med etableringen af det Fælles Medicinkort (FMK) på tværs af sundhedsvæsenet. Gennem FMK er det således sikret, at både læger, sygehuse, den kommunale plejesektor og apotekerne arbejder og træffer beslutninger ud fra det samme opdaterede/online informationsgrundlag om borgernes aktuelle lægemiddelbehandling og recepter,” lyder det blandt andet i vores høringssvar.