Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag offentliggjort en 60 sider lang aftale om sundhedsreform. Målet er som med regeringens udspil i januar at styrke det nære sundhedsvæsen og sikre bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. 

"Vi støtter enhver tanke om at styrke det nære sundhedsvæsen og gøre det lettere og mere sikkert at være patient i Danmark. Det har vi sagt på møder med regeringen og i vores input til debatten. At regeringen har så meget fokus på sundhedsområdet, er et godt udgangspunkt. Men det undrer mig meget, at medicinsikkerhed slet ikke optræder som begreb hverken i det oprindelige udspil eller i  dagens aftale", siger formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

Medicin er en vigtig del af mange patienters hverdag, og 100.000 indlægges hvert år som følge af medicinproblemer. Det burde en så stor aftale forholde sig til. Et fælles mål om at færre genindlægges, og færre dør som følge af medicinproblemer, ville have været et godt sted at starte. 

Apotekerforeningen opfordrer også til, at medicinsikkerhed kommer mere i fokus, når opgaverne for de 21 sundhedsfællesskaber skal beskrives nærmere. Det vil være her, man kan forbedre samarbejdet om sektorovergange, hvor mange medicinproblemer opstår, så det vil være oplagt at sætte medicinsikre sektorovergange på opgavelisten for sundhedsfællesskaberne. Alle sygehuse bør for eksempel etablere samarbejde med lokale apoteker om medicinsamtaler ved udskrivelse.

"Jeg havde også gerne set, at aftalen var mere konkret i forhold til regeringens ønske om, at apotekerne skal spille en vigtig rolle i de kommende års udbygning af det nære sundhedsvæsen. Med 174 nye apoteker siden 2015 og med autoriserede behandlerfarmaceuter på vej bidrager apotekerne allerede til målet om mere nærhed og sammenhæng. Og vi kan bidrage endnu mere. Vi har nogle af de hænder, der efterlyses til at aflaste bl.a. læger. Vi stiller meget gerne op til en snak om, hvordan apotekernes rolle kan styrkes yderligere. Der er mange gode erfaringer fra udlandet, som vi foreslår, at man ser nærmere på", siger Anne Kahns.

Influenzavaccination er et godt eksempel. Mange apoteker vaccinerer allerede i dag på delegation fra en læge, men vi kan vaccinere endnu flere med en opgavespecifik autorisation til selvstændigt at vaccinere. Der er lagt op til, at sygeplejerskerne nu får vaccinationsret, og apoteker har det allerede i andre lande, så der er ikke nogen grund til at vente.