Temamødet afholdes i Lægemiddelstyrelsens lokaler og starter kl. 14.30. Mødet livestreames på Lægemiddelstyrelsens facebook-side.

I anledningen af temamødet har Apotekerforeningens formand bragt et debatindlæg i Altinget. Indholdet gengives nedenfor:

Medicinmangel: Apotekerne kan afbøde patienternes problemer

Af Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

Hen over sommeren har det trukket store overskrifter, at Danmark (ligesom resten af Europa) af og til løber tør for visse typer lægemidler. Emnet er i dag omdrejningspunkt for et stormøde, hvor Lægemiddelstyrelsen har inviteret centrale aktører til at drøfte problemet og om muligt finde løsninger på det.

Fra apotekernes side kan vi ikke løse selve problemet med, at der mangler medicin. Det er en problemstilling, der går ud over landets grænser, og løsningen skal findes internationalt. Men vi kan være med til at afbøde nogle af de uheldige situationer, som borgerne står i, når de på apoteket får besked om, at medicinen er i restordre.

Ofte kan vi finde et andet præparat med de samme indholdsstoffer, eller vi kan finde en anden pakningsstørrelse. Men vi vil gerne kunne gøre endnu mere. Derfor er mit forslag på mødet i dag, at apotekerne får udvidet deres beføjelser. Hvis lægen eksempelvis har skrevet en recept på et lægemiddel med 50 mg, men denne styrke er i restordre, vil vi gerne have lov til at udlevere lægemidlet i en anden styrke, hvis den er tilgængelig. Selvfølgelig med udtrykkelig instruktion om, hvordan borgeren skal sikre den rette dosering af medicinen. Lægemidlet kan også være i restordre som tablet, men på hylden som mikstur, som vi kan udlevere i stedet for. Eller der kan være et lægemiddel med et andet indholdsstof, men samme virkning, som patienten kan få.

Alt dette kræver i dag, at vi sender patienten tilbage til lægen. Men hvorfor ikke spare såvel læge som patient for denne ekstra arbejdsgang? På apotekerne er vi lægemiddeleksperter og har fået autorisation som behandlerfarmaceuter. Derfor er det oplagt at følge det engelske eksempel, hvor man i år har valgt at øge apotekets beføjelser til at hjælpe patienten ud af en knibe. Og så kan jeg i øvrigt kun bakke op om det forslag, som andre har stillet om, at lægerne allerede i forbindelse med, at de skriver recepten, skal kunne se, om et lægemiddel er i restordre. Så kan de undgå det.

Afslutningsvist vil jeg gerne advare mod, at man gør problemet større, end det er. Der ryger mange tal igennem luften, når det gælder mangel på lægemidler. Men faktisk er det kun to ud af 100 besøg på landets apoteker, som ender med, at borgeren ikke får den medicin, de er kommet for. Og i langt de fleste tilfælde kan vi tilbyde borgeren at komme tilbage dagen efter og få den efterspurgte medicin.

Det hører trods alt til sjældenhederne, at en hel lægemiddelgruppe er i restordre, og at der overhovedet ikke er nogle alternativer. Vi lavede en optælling i sidste måned, som viste, at omkring 25 lægemiddelgrupper var løbet helt tør for medicin. Det vil sige, at både det originale produkt var i restordre sammen med alle kopiprodukterne. Det var dog relativt få af disse lægemidler, hvor manglen udgjorde en decideret trussel mod patientsikkerheden.

Men selv om det ikke er så ofte, vi må afvise en patient med besked om, at medicinen er i restordre, er det selvfølgelig utilfredsstillende, og det risikerer at skabe utryghed hos patienten – ikke mindst, hvis det er et lægemiddel, der er vigtigt i forhold til patientens sygdom. Derfor håber jeg, at vi i dag på mødet i Lægemiddelstyrelsen kommer lidt nærmere en løsning på, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere situationen med det stigende antal restordrer. På apotekerne har vi i hvert fald et forslag til, hvad vi kan gøre.