Nyheder og pressemeddelelser

Besøg hos Heunicke og Blixt

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, har i dag taget hul på den politiske sæson med møde hos sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke samt Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.


Behandlerfarmaceut, økonomimodel, medicin i restordre, ret og pligt til vaccination. Det er nogle af emnerne, Apotekerforeningen i dag har haft lejlighed til at drøfte med først Liselott Blixt og derefter sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Anne Kahns har ved tidligere lejligheder mødtes med Liselott Blixt og kunne i dag følge op med at fortælle om, hvordan den nyligt etablerede ordning med behandlerfarmaceuter kan udvides.

Apotekerforeningen foreslår blandt andet, at behandlerfarmaceuterne skal have lov til at sætte gang i behandling mod børneorm og øjenbetændelse, uden at patienten behøver at komme til lægen først. Det vil lette hverdagen for mange småbørnsfamilier, som i dag oplever, at det kan være vanskeligt at få akuttid hos den praktiserende læge.

Anne Kahns tog herefter turen til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor Magnus Heunicke bød på kaffe. Det blev et spændende møde med en ny minister, der er opsat på at lære sit nye ressortområde at kende. På mødet drøftede de blandt andet apotekernes visioner for det nære sundhedsvæsen og de forestående forhandlinger om apotekernes økonomiske rammer. 

Anne Kahns understregede over for ministeren, at den nuværende økonomiske styring risikerer at undergrave såvel medicinsikkerheden som den lette adgang, danskerne i dag har til det lokale apotek. Derfor er der behov for at justere modellen og udvide rammen.

I de kommende måneder fortsætter Anne Kahns rækken af møder med Folketingets sundhedsordførere.
Sundhedsminister Magnus Heunicke
Sundhedsminister Magnus Heunicke. /Fotograf Steen Brogaard