Nyheder og pressemeddelelser

Farmakonomer på apotek spotter medicinfejl og sparer kunder for lægebesøg

Ny undersøgelse kortlægger for første gang den rådgivning, som farmakonomer yder på apotekerne i Danmark. Undersøgelsen viser, at borgerne sparer lægebesøg, og at mange fejl i brugen af medicin undgås.

Farmakonomer bidrager i stor stil med at finde medicinfejl, når de taler med borgerne på landets 469 apoteker. Det viser en ny stor undersøgelse af 17.692 ekspeditioner på apotek. Undersøgelsen viser blandt andet, at farmakonomer opdagede et eller andet problem i forbindelse med medicin hos 16 pct. af kunderne.

  • Vi kan med denne undersøgelse dokumentere, at farmakonomernes rådgivning spiller en afgørende rolle for danskernes medicinering og behandling. De spotter fejl, der ellers kunne skabe ubehag for den enkelte og i visse tilfælde være direkte farlig. Jeg håber, at landets politikere vil tænke apoteker og farmakonomer ind i planerne om et mere borgernært sundhedsvæsen, siger formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck. 

Hver fjerde sparer et lægebesøg

Undersøgelsen peger på, at op imod hver fjerde, som fik rådgivning af en farmakonom, undgik at skulle kontakte egen læge.

  • I de kommende år skal vi som samfund håndtere, at vi får flere ældre, og at mange af dem vil have behov for medicin. Derfor er det opløftende, at undersøgelsen viser, at apoteker og farmakonomer allerede i dag er med til at aflaste lægerne. I en tid, hvor vi har massiv lægemangel, skal det tages alvorligt og er noget, som vi bør bygge videre på, siger formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns.

Fakta om undersøgelsen

  • Farmakonomer er gennem deres rådgivning med til at aflaste praktiserende læger, og det vurderes, at det sparer 25 % af borgerne, som fik rådgivning på apotek, et lægebesøg. 
  • Farmakonomerne identificerede lægemiddelrelaterede problemer for 16 % af borgerne, hvilket svarer til 2.800 af de 17.692 ekspeditioner som indgik i undersøgelsen. Problemerne strakte sig fra ”alarmsignal, som kræver lægehenvisning” og ”bivirkninger” til mindre alvorlige ting. 
  • Undersøgelsen er gennemført af Pharmakons afsnit for Forskning og Udvikling. 
  • Undersøgelsen er finansieret af Danmarks Apotekerforening samt via overenskomstmidler. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, der dokumenterer effekten af den rådgivning, som farmakonomer laver på apotek. 
  • Undersøgelsen er lavet ved, at to farmakonomer på hvert af i alt 38 apoteker fordelt over hele landet har registeret al kundekontakt i 5 dage samt vurderet effekten af den. 

Læs rapporten om farmakonomers rådgivning på apoteket

Pressekontakt

  • Morten Thomsen, politisk konsulent i Farmakonomforeningen, tlf. 26 79 71 34, mkt@farmakonom.dk 
  • Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør, Apotekerforeningen, tlf. 51 51 98 42, bis@apotekerforeningen.dk
  • Charlotte Rossing, udviklingschef og forskningsleder, Pharmakon, tlf. 50 52 31 24, CR@pharmakon.dk