Vi er glade for, at regeringen i sundhedsreformen lægger op til, at apotekerne skal spille en vigtig rolle i de kommende års udbygning af det nære sundhedsvæsen. Med 174 nye apoteker siden 2015 og med autoriserede behandlerfarmaceuter på vej bidrager apotekerne allerede til sundhedsreformens mål om mere nærhed og sammenhæng. Og vi kan bidrage endnu mere.

Vi har foreslået, at vi straks i fællesskab går i gang med at se på, hvordan apotekernes rolle kan styrkes yderligere. Der er mange gode erfaringer fra udlandet, som vi foreslår, at man ser nærmere på.  

Vi har også opfordret til, at der kommer mere fokus på medicin i de endelige planer. Medicin er en vigtig del af mange patienters hverdag, og 100.000 indlægges hvert år som følge af medicinproblemer. Det skal en reform forholde sig til. Derfor har vi opfordret til, at apotekerne tænkes ind i de 21 sundhedsfællesskaber. Det vil være her, man kan forbedre samarbejdet om sektorovergange, hvor mange medicinproblemer opstår. Vi mener også, det er oplagt at tænke apoteker ind i de nye sundhedshuse. Der findes allerede i dag apoteker i flere sundhedshuse. 

På mødet har vi også givet et helt konkret forlag til, hvor apotekerne kan løfte en større opgave tæt på borgerne. Det handler om influenzavaccination. Mange apoteker vaccinerer allerede i dag på delegation fra en læge. Vi har foreslået ministrene, at apotekets farmaceuter og farmakonomer får en opgavespecifik autorisation til selvstændigt at vaccinere, så flere kan blive vaccineret lokalt. Det kan bidrage til at opfylde regeringens og WHO’s målsætning om, at langt flere borgere i risikogrupper influenzavaccineres. Der er lagt op til, at sygeplejerskerne nu får vaccinationsret, og apoteker har det allerede i andre lande, så der er ikke nogen grund til at vente.

Vi stiller os selvfølgelig til rådighed for yderligere input og samarbejde om at udvikle vores fælles sundhedsvæsen. Samarbejde mellem sygehuse, kommuner og den praktiserende læge er vigtigt. Men det nære sundhedsvæsen er mere end det.