Nyheder og pressemeddelelser

Ny sundhedsminister og spændende rammer for ny regerings sundhedspolitik

Danmark har fået en ny regering og en ny sundhedsminister. Dermed er debatten om den fremtidige indretning af sundhedsvæsenet genstartet. I Danmarks Apotekerforening glæder vi os til at deltage i debatten og til samarbejdet med Magnus Heunicke. Vi vil igen tale for, at alle ressourcer tænkes ind, når udfordringerne på sundhedsområdet skal løses. Vi skal væk fra den traditionelle opfattelse af sundhedsvæsenet som trekanten mellem regioner, kommuner og praktiserende læger og tænke i nye løsninger.

Så nåede Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i mål med grundlaget for en ny socialdemokratisk regering. De har lagt en "politisk forståelse" frem, som forpligter en ny socialdemokratisk mindretalsregering til at arbejde for en række initiativer, som de tre andre parter har tilkendegivet at ville støtte. Tilsammen har de fire partier flertal, men der lægges op til bredere samarbejder. Vi håber, der også er lagt op til at lytte til aktørerne.
 
Regionerne skal videreføres. Den debat ser ud til at være lukket. Det giver forhåbentlig plads til at tale om indholdet i det, der nu skal hedde en sundhedsaftale.
 
I oplægget fra de fire partier står ord som kvalitet og styrket forebyggelse og mere sundhedsfagligt personale. Det er en vigtig erkendelse, at flere midler og flere medarbejdere er en del af løsningen.
 
Der står også, at medarbejdernes kompetencer skal udnyttes bedst muligt, og at der skal skabes større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
 
"Jeg hæfter mig ved, at man igen kun ser på kompetencerne i den traditionelle sundhedstrekant. Sundhedsvæsenet er mere end det. På apotekerne - og hos speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og så videre - råder vi over kompetencer og viden, der kan udnyttes bedre. Med borgeren i centrum skal vi tænke i nye tværgående samarbejder - jeg kalder det sundhedscirklen", siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.
 
Bedre samarbejde om medicinsikre sektorovergange er et godt eksempel på, hvor der er brug for nye initiativer. Det vil Danmarks Apotekerforening gerne bidrage til. Generelt skal der mere fokus på medicinsikkerhed. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin, så det er et oplagt sted at tage fat, til gavn for både samfundsøkonomien og den enkelte.
 
"Behandlingsrådet forventer jeg mig også meget af. Der opstår hele tiden nye muligheder for behandlinger og nye test og målinger gør, at vi måske kan flytte opgaver fra sygehusene og ud i det nære sundhedsvæsen. Et behandlingsråd kan være med til at kvalificere de overvejelser", siger Anne Kahns.
 
Større lighed i sundhedsvæsenet er et andet tema i oplægget. Det er også et fokusområde på apotekerne. Alle skal have råd til den nødvendige medicin. Men apotekerne oplever stadig borgere, der må forlade apoteket uden nødvendig medicin, fordi de ikke har råd til det. Det er der også behov for at finde løsninger på.
 
En ambitiøs fælles politisk forståelse bag en ny regering er et godt grundlag for politiske løsninger, også på sundhedsområdet. På apotekerne glæder vi os til at bidrage - og til samarbejdet med Magnus Heunicke.

Kontaktinformation

Presseansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm
mail: jbj@apotekerforeningen.dk
Pressetelefon 27 73 21 85