Landdistrikter og byer har forskellige behov og vilkår, der kan gøre det svært at få sundhedstilbud til at fungere i hele landet. En lang række organisationer, forskere og politikere har derfor sat gang i arbejdet med at udvikle et landdistriktsfilter, der skal sikre, at landdistrikterne indtænkes i processen, når der skal laves nye tiltag på sundhedsområdet. 

"Vi oplever, at embedsmænd og politikere nogle gange glemmer, at det fx kan være svært at komme til en specialiseret eller ambulant lægefaglig behandling, hvis der er langt og man ikke har bil. Det skal det nye landdistriktsfilter på sundhedsområdet blandt andet hjælpe med at minde lovgiverne om," siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Lovgivere skal stille spørgsmål til sig selv
Landdistriktsfilteret på sundhedsområdet er bygget op af en række spørgsmål eller krav, som lovgiver kan stille sig selv, når de skal vurdere, om et initiativ stiller sundheden i landdistrikter anderledes end i byen.


Det kan fx være, om det nye tiltag har nogle udfordringer med afstand. Er der nogen, der får langt til behandling? Hvis ja, hvordan kommer de derhen? Kan det eventuelt klares lokalt i stedet? Er der særligt udsatte borgere involveret?

Målet med filteret er, at det skal bruges i det lovforberedende arbejde. Men det kan også bruges af embedsmænd, politikere, journalister og organisationerne selv, til at vurdere eksisterende lovgivning eller egne tiltag inden for sundhedsområdet.

"Politikerne var meget opmærksomme på, at vi skal kunne forene det nære og det specialiserede. Det genkender jeg. I de senere år er der åbnet apoteker i flere små byer i landdistrikterne. Det giver nærhed. Men det handler stadig om at får det centrale og det nære til at spille sammen. Det håber jeg, at landdistriktsfilteret vil hjælpe med. Borgerne fortjener samme kvalitet i hele landet," siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.

Kontakt
Presseansvarlig i Danmarks Apotekerforening, Jesper Benzon Jørgsholm, mail: jbj@apotekerforeningen.dk, pressetelefon: 27 73 21 85

Chefkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, Mette Korsholm, mail: mko@landdistrikterne.dk, telefon: 53 85 01 27