For at modvirke hamstring har Sundhedsministeriet sat begrænsning på, hvor meget medicin apotekerne må sælge: Som kunde kan man på apoteket kun købe den mængde receptmedicin, der svarer til ens normale forbrug. Desuden må apoteker kun udlevere én pakke medicin pr. kunde pr. aktivt indholdsstof i håndkøb.

I går strammede Lægemiddelstyrelsen denne begrænsning ved at gøre det strafbart for apotekerne, hvis de overtræder reglen om salg af håndkøbsmedicin. Truslen om straf undrer Apotekerforeningens formand, Anne Kahns:

"Jeg synes, det er et uheldigt signal, at man truer apotekerne med bøde. På apotekerne kæmper vi hver dag det bedste, vi kan, for at hjælpe danskerne igennem Corona-krisen. Jeg synes, det havde været på sin plads at sige tak – ikke at true med repressalier. For mens andre kan arbejde hjemme, står vores medarbejdere foran 100.000 mere eller mindre syge personer hver eneste dag. Det gør vi gerne. Men er vi på samme hold, når vi trues med bøder?"

Anne Kahns pointerer, at man i apotekssektoren er helt enig i de begrænsninger, der er sat op for at forhindre unødige indkøb af medicin.

"Det er vigtigt at sikre, at der er nødvendig medicin til de ældre, syge og svage. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at nogen apoteker har forbrudt sig mod reglerne. Alene af den grund er truslen om straf ude af proportioner. Så når der trues med bøder, kan vi tage det helt afslappet, for vi retter os efter alle regler. Men det er altså forstemmende, at man i sin kommunikation fra myndighederne lægger vægt på denne bødemulighed."

Hun tilføjer, at apotekerne de sidste dage har oplevet et stort pres fra kunder, der gerne vil sikre sig medicin, og som er nervøse for, at apotekerne vil lukke. Nogen kunder optræder endda lidt truende. Men som apotekernes formand kan hun berolige med, at apotekerne holder åbent helt som normalt.

"Apotekerne er en del af sundhedssektoren og vil selvfølgelig sikre, at danskerne kan få deres medicin. Vi har medicin nok på lagrene, og restriktionerne er sat i værk, for at vi ikke kommer i en mangelsituation. Vi bakker jo helt op om initiativerne, men vil gerne opleve, at vi spiller på samme hold!"