Ved en urafstemning blandt landets knapt 200 apotekere er Jesper Gulev Larsen blevet valgt som formand for den næste treårige periode. Han har de sidste 20 år været apoteker på det døgnåbne Steno Apotek i København og er 64 år. Jesper er ikke ny i bestyrelsessammenhænge, da han har siddet i foreningens bestyrelse siden 2015. Endvidere har han haft (og har fortsat) en række bestyrelsesposter i sektoren.

Jesper afløser apoteker Anne Kahns, Esbjerg Jerne Apotek, der efter seks år på posten har valgt ikke at genopstille til en tredje formandsperiode.

Den nye formand vil arbejde for at sikre, at apotekerne styrker deres position som en vigtig del af det nære sundhedsvæsen:

”Som dansker har man aldrig langt til nærmeste apotek. Det betyder let adgang til medicin og let adgang til rådgivning fra højt specialiserede lægemiddeleksperter. Vi gør meget i dag, men vi kan gøre endnu mere for at hjælpe borgerne og sikre bedre sundhed, hvis vi får lov,” siger Jesper Gulev Larsen.

Således vil den nye formand give apotekerne øgede beføjelser til at hjælpe patienterne, hvis deres medicin er i restordre, ligesom de særligt uddannede behandlerfarmaceuter skal kunne tage flere opgaver ind. ”Desuden skal vi sikre, at apotekerne økonomisk kan løbe rundt – også i landdistrikterne. Det kniber i dag. Tiden er løbet fra den måde, vores avanceaftale med Sundhedsministeriet er skruet sammen på. Jeg vil være med til at sikre, at alle danskere fortsat har let adgang til medicin, også de ældre der bor på landet. Samtidig skal vi sikre, at alle danskere fortsat har råd til deres medicin,” påpeger den nyvalgte formand.

Apotekerforeningens bestyrelse består af syv medlemmer. Formanden vælges direkte af landets knapt 200 apotekere, mens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand.

Om Jesper Gulev Larsen:

Karriere

  • Siden 1. juli 2000 apoteker på København Steno Apotek

Bestyrelsesarbejde i Danmarks Apotekerforening

  • Bestyrelsesmedlem siden 2015

Repræsentationer i bestyrelsesregi:

  • D.A. Invest og Udvikling a/s
  • Pensionskassen for Farmakonomer, bestyrelsen
  • PFA – Advisory Board (Apotekernes og farmaceuternes pensionsordning) og PFA's kunderåd
  • Formand for Pharmakon a/s, bestyrelsen
  • Formand for Pensionskassen for apotekere og farmaceuter (PAF), som i 2015 op-hørte og blev lagt ind under PFA
  • Apotekerforeningens revisor 2011-2014

Hent foto her: https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/pressefoto/pressefoto-hoej-oploesning-til-download/bestyrelse/jesper-gulev-larsen.jpg