Pradaxa® er et blodfortyndende lægemiddel, der forebygger blodpropper, og som bruges af op mod 20.000 danskere. Patienter, der bruger lægemidlet, må ikke tage kapslen ud af den originale emballage, før medicinen skal indtages. Indholdsstoffet i medicinen kan nemlig blive ustabilt, hvis kapslen bliver udsat for luftens fugt. Bliver Pradaxa® fx lagt i en almindelig doseringsæske eller hældt op i et pilleglas, lang tid før det skal indtages, kan lægemidlet miste sin virkning og øge risikoen for blodpropper.

Det er hovedbudskabet i en kampagne, som Danmarks Apotekerforening og Styrelsen for Patientsikkerhed nu ruller ud. Kampagnen henvender sig til borgerne, der henter medicinen på apoteket, samt plejepersonale, der sørger for medicin til beboere. Kampagnen består først og fremmest af et postkort, der udleveres sammen med medicinen og deles ud på plejehjem og i hjemmeplejen.

Anledningen er, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennem indrapporterede utilsigtede hændelser og andre henvendelser har erfaret, at Pradaxa® sommetider opbevares forkert.

”Det kan være livstruende for patienten, hvis medicinen ikke håndteres korrekt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge fejl. Det kræver, at den person, der håndterer lægemidlet, er ekstra opmærksom – hvad enten det er patienten selv, de pårørende eller plejepersonalet. Pradaxa® skal blive i den originale indpakning indtil brug, og det skal vi tydeligt gøre opmærksom på,” siger overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Lena Graversen.

Hun påpeger, at samarbejdet med Apotekerforeningen giver en enestående mulighed for at målrette informationen til netop de situationer, hvor fejlrisikoen er stor. Apotekerforeningens formand Anne Kahns mener, at postkortet om korrekt brug af Pradaxa® er et godt supplement til den dialog, som apotekets medarbejdere altid har med kunden i skranken:

”Apotekerne har en vigtig rolle i at rådgive om korrekt håndtering af lægemidler. Men det er ikke altid patienten selv, der henter medicinen. Derfor er postkortet en god måde at bringe budskabet hele vejen hjem til patienten. Det er ikke særligt kompliceret at forstå, at kapslerne skal blive i den originale emballage indtil brug. Men det kan være svært at huske i farten, og derfor er det vigtigt med denne reminder.”

Anne Kahns gør opmærksom på, at man på apoteket gratis kan få en særlig doseringsæske, som er lavet specielt til Pradaxa®, hvis man har brug for støtte til håndteringen af medicinen.

Pradaxa® og andre blodfortyndende lægemidler er blandt de syv lægemiddelgrupper, som Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som ’risikosituationslægemidler’. Det vil sige, at de er komplekse at håndtere og bliver farlige, når de ikke håndteres korrekt. I december 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen i samarbejde en kampagne, der skulle forebygge doseringsfejl med lægemidlet methotrexat på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

Informationskampagnen om Pradaxa® går i gang i starten af februar.

For yderligere information:
For kommentar fra Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed, kontakt:
Kommunikations- og presse i Styrelsen for Patientsikkerhed
presse@stps.dk,
T+45 72 22 86 88

For kommentar fra Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, kontakt:
Presseansvarlig Merete Wagner Hoffmann
mwh@apotekerforeningen.dk
T+45 27 73 21 85