Danskerne har i mange år været vant til, at priserne på medicin er faldet støt og roligt, når de er på apoteket. Faktisk blev gennemsnitspriserne halveret i perioden 2000 til 2018 – først og fremmest fordi nogle af de storsælgende lægemidler gik af patent og blev udsat for hård, generisk konkurrence, så prisen faldt til en brøkdel af prisen på originalmedicinen.

Men i 2019 vendte denne udvikling, og medicinpriserne steg med 1,2 pct. i gennemsnit i forhold til året før. Der er mange forklaringer på dette. En af dem er, at der har været et svigtende udbud af visse lægemidler – eksempelvis har der været kvalitetsproblemer med det aktive stof valsatan, der benyttes til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Det betød restordrer og stor efterspørgsel efter andre lægemidler med tilsvarende virkning såsom losartan. Prisstigninger på dette ene lægemiddel kan alene forklare 20 pct. af stigningerne i medicinudgifterne i andet halvår 2019.

”Dette er blot et eksempel på, hvordan disse såkaldte prishop, som vi kunne se på en lille håndfuld lægemidler, har påvirket tallene for det samlede medicinmarked, hvor gennemsnitspriserne er steget. Priserne er dog på vej tilbage mod det tidligere niveau, så vi regner med, at de snart er normaliseret,” siger analysechef Per Nielsen fra Danmarks Apotekerforening.

Han har stået i spidsen for en analyse af omsætning og priser på apoteksmedicin i 2019 og peger på, at årsager som et stigende forbrug af tilskudsberettiget medicin og flere personer i lægemiddelbehandling også spiller ind. Endvidere har omlægning af visse behandlinger til nyere og dyrere præparater også spillet en stor rolle for de stigende udgifter til medicin:

”Lægemidler mod diabetes har bidraget mest til den stigende omsætning i andet halvår 2019. I 2018 lancerede man et nyt og relativt dyrt lægemiddel mod diabetes type 2, og der er ingen tvivl om, at mange patienter er kommet over på det nye lægemiddel. Det alene kan forklare 25 pct. af den samlede stigning i omsætningen af receptlægemidler i andet halvår 2019. Tilsvarende er flere patienter kommet over på nye, dyrere blodfortyndende lægemidler. Det kan forklare yderligere 17 pct. af stigningen i omsætningen af receptlægemidler i samme periode.”

Samlet set kan forbrugsforskydninger mod dyrere diabetesmidler og blodfortyndende midler sammen med prisstigninger for tre lægemidler – losartan, pantoprazol og alendronsyre – forklare næsten 90 pct. af stigningen i apotekernes omsætning af receptlægemidler i andet halvår 2019.

Læs hele analysen her.

Yderligere information fås hos analysechef Per Nielsen, tlf. 27518687