Det blev besluttet, da bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde den 30. oktober 2020. Her kunne man også byde velkommen til apoteker Ute Pørksen fra Ballerup Apotek, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem. 

Den nye formand for foreningen er Jesper Gulev Larsen fra Steno Apotek i København. Det blev afgjort i sidste uge efter en urafstemningen blandt landets knapt 200 apotekere. Han afløser Anne Kahns på posten. 

Anne Kahns blev indvalgt i bestyrelsen som menigt medlem, og ud over de nævnte personer tæller bestyrelsen nu Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek, Gitte Halberg Andersen, Rødding Apotek, og Asger Rosenkilde Mortensen, Værløse Apotek.

Se et billede af den nye bestyrelse her: https://www.apotekerforeningen.dk/om-os/bestyrelsen