På verdensplan produceres over en halv milliard injektionspenne, og mange af dem ender som medicinaffald eller almindeligt affald. Det er synd, for materialerne er af høj kvalitet og kan genanvendes. F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre brugbare genstande. 

Derfor lancerer et partnerskab mellem en række aktører inden for sundhedssektoren nu projektet ’Returpen’. Her vil apotekerne i København, Aarhus og Kolding indsamle brugte penne og sikre, at de returneres til producenten. Også i dag kan man indlevere sine brugte penne til apoteket, men de bliver i så fald sendt til destruktion via den kommunale håndtering af medicinaffald.

Danmarks Apotekerforening er gået ind i projektet ’returpen’, og for sundhedsfaglig direktør Birthe Søndergaard giver det rigtigt god mening:

”Pennene består af værdifuldt materiale, som er velegnet til genanvendelse. Og når vi genanvender det, undgår vi den store klimabelastning, det giver at brænde materialet af som affald. Dette pilotprojekt er en vigtig del af den grønne dagsorden, som vi bakker fuldt op om,” siger hun.

Pilotprojektet lanceres i dag den 14. november på Verdens Diabetesdag, og det går i gang fra 1. december. Men brugere af injektionspenne i de tre kommuner opfordres allerede nu til at gemme deres brugte penne og levere dem til apoteket, når projektet går i gang. I alt 72 apoteker er med i forsøget, som afsluttes 1. juni 2021.

Læs mere om projektet på www.returpen.dk.