Fremtidens sundhedsvæsen skal kunne rumme, at vi bliver flere ældre, og at flere af os kommer til at leve med en kronisk sygdom. Samtidig er hver fjerde hospitalsseng nedlagt, hvilket er sket inden for de sidste par år, og behandlinger er i højere grad lagt ud i kommunerne. Derfor er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen. Og der er brug for, at alle dele af sundhedsvæsenet inddrages i samarbejdet – herunder apotekerne.

Apotekerne opfordrer politikerne til, at debatten om udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bedre behandling af vores kronikere også bruges til at se på, hvordan vi håndterer medicin bedre og mere sikkert. Borgerne skal opleve sammenhæng i information og strukturer, have let adgang til medicin og være trygge ved, at flere og mere komplicerede behandlinger gennemføres i hjemmet.

”På flere områder kan vi i sundhedsvæsenet gøre det bedre end i dag og forebygge, at sygdomme udvikler sig, og at borgerne får brug for indlæggelse på grund af forkert brug af medicin,” siger Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen.

Derfor spiller apotekerne nu ud med deres forslag til, hvordan medicinsikkerheden kan styrkes lokalt. Baggrunden er alvorlig. Mere end 100.000 danskere får hvert år konstateret en kronisk sygdom, som kræver medicinsk behandling. Op mod 40 pct. af alle indlæggelser af ældre på medicinske hospitalsafdelinger er medicinrelaterede. Desuden sker der tragiske dødsfald på bosteder på grund af medicinfejl, og alt for mange ældre på plejehjem og i ældreplejen får for meget medicin.

Jesper Gulev Larsen peger på, at der i dag er mere end 500 apoteker fordelt i hele landet, og at de dagligt har et tæt samarbejde med de praktiserende læger, kommuner og regioner.

”Men vi skal systematisere indsatsen noget bedre, og vi skal sikre, at den er ens over hele landet. Det er vigtigt, at man som borger kan stole på, at det ikke er postnummeret, som afgør den service og støtte, man kan få – hvad enten man er ældre, kronisk syg eller pårørende. Det samme gælder medarbejdere i hjemmeplejen, kommunale bosteder og plejehjem. Der skal være lighed i sundhed.”

Læs hele forslaget her: 10 indsatser om medicinsikkerhed og forebyggelse