Danmarks Apotekerforening er i sit høringssvar til det reviderede forslag til en ny epidemilov tilfreds med, at Regeringen på mange punkter har lyttet til kritikken af det oprindelige lovudkast. 
 
Det er således positivt, at der nu er sikret en parlamentarisk kontrol, når man vil lave særligt indgribende tiltag såsom forsamlingsforbud og restriktioner for erhvervslivet. Foreningen er også tilfreds med, at der indføres en automatisk domstolsprøvelse ved individuelle påbud om foranstaltninger, der har karakter af frihedsberøvelse. Tvangsvaccination er heller ikke længere en del af lovforslaget. Alt i alt er det gode ændringer. 
 
Forsyningen af lægemidler er afgørende - ikke mindst under en sundhedskrise - og apotekerne spiller en vigtig rolle i lægemiddelberedskabet. Forslaget til epidemiloven indeholder en række tiltag, der skal være med til at sikre befolkningen medicin i tilfælde af, at der opstår forsyningsproblemer.
 
Apotekerforeningen mener fortsat, at den del af lovforslaget, der vedrører lægemiddelberedskabet, savner præciseringer på en række punkter. Med lovforslaget får myndighederne mulighed for at pålægge virksomheder og apoteker en lang række forpligtelser, som kan være meget indgribende. Derfor har foreningen i høringssvaret efterlyst præciseringer af bl.a. bestemmelserne om regulering af priser på og lager af medicin. 
 
Desuden foreslår foreningen, at der i Lægemiddelstyrelsens regi nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra lægemiddelindustri, læger, grossister, apoteker og patienter. Baggrunden for forslaget er de generelt stigende problemer med svigtende forsyninger af lægemidler. Denne følgegruppe kan ”i fredstid” rådgive Lægemiddelstyrelsen om forsyningsmæssige udfordringer og løsningsmuligheder, og den kan i en beredskabsmæssig nødsituation hurtigt indkaldes for at håndtere den konkrete situation.
 
Se hele høringssvaret her: 
Høringssvar om forslag til epidemiloven