Affaldssortering er en svær ting, og fire ud af ti danskere ved ikke, at medicinrester skal afleveres på apoteket. Det viser en undersøgelse, som You-Gov har foretaget for Danmarks Apotekerforening. Her er 1000 personer blevet spurgt, hvordan de vil skaffe sig af med deres medicinrester. En del svarer ’ved ikke’, mens andre vil smide dem i skraldespanden eller skylle dem ud i toilettet.

Derfor har apotekerne lanceret en oplysningskampagne for at få danskerne til at håndtere medicinrester korrekt. Det kan nemlig være livsfarligt, hvis medicinen havner i skraldespanden og bliver samlet op. Hvis medicin skylles ud i toilettet, kan det forurene vandmiljøet.

”Medicin er farligt affald, og derfor skal det destrueres forsvarligt. Så når man rydder op i medicinskabet og finder medicin, der er for gammel, eller som man ikke skal bruge, skal det afleveres på apoteket. Apotekerne sørger for at indsamle medicinen og opbevare den forsvarligt, indtil den bliver hentet og destrueret af kommunen,” fortæller sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen Birthe Søndergaard. Hun tilføjer, at også nogle genbrugspladser tager imod medicinrester.

Undersøgelsen fra YouGov viser, at det især er de ældre (og dermed de mest medicinbrugende) danskere, der ved, at medicinaffald skal afleveres på apoteket, og kendskabet er størst blandt kvinder. Hos den yngre del af befolkningen er det kun omkring hver fjerde, der svarer ’apoteket’ på det stillede spørgsmål.

”Vi kan dog også se i besvarelserne, at flere godt ved, at medicinresterne skal afleveres på apoteket, men at de alligevel smider dem i skraldespanden eller andre steder, hvor det ikke hører hjemme. Derfor gør vi i vores oplysningsindsats også en del ud af at forklare, hvorfor medicin ikke må ende i naturen eller et sted, hvor det risikerer at komme i hænderne på børn eller kæledyr,” siger Birthe Søndergaard.

Medicinresterne skal sorteres, før man indleverer dem på apoteket: Papemballage skal kasseres som pap, og tomme medicinæsker skal smides ud som plast eller glas. Desuden skal kanyler og andre skarpe genstande afleveres i en kanyleboks, så ingen kommer til skade. 

”Det er kun medicinresterne, vi modtager på apoteket. Det duer ikke ukritisk at tømme hele medicinskabet fra tante Oda ned i en pose og aflevere den. Kosttilskud, shampoo, kosmetik og hvad man ellers finder i medicinskabet skal sorteres fra først,” påpeger Birthe Søndergaard.

Medicinaffald indgår i Miljøstyrelsens nye piktogramsystem over de mange affaldstyper, vi nu skal til at sortere vores husholdningsaffald efter.

Læs mere på www.apoteket.dk/medicinaffald