Danmarks Apotekerforening har netop indgået overenskomst med Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Forhandlingerne sluttede for et par uger siden, og alle parter har nu stemt ja til de forlig, der er indgået. De treårige overenskomster er allerede trådt i kraft, da de gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år. 

I Apotekerforeningen er der tilfredshed med overenskomsterne, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår for de omkring 4.275 ansatte farmakonomer og farmaceuter på landets apoteker. Lønstigningerne svarer til overenskomstforliget på statens område. 

Desuden er der aftalt en række forbedringer, der skal sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i sektoren. Eksempelvis får man nu lønkompensation, hvis en kursusdag falder på en skemafri dag, og der er indført betalt sorgorlov på samme måde, som det er sket i den offentlige sektor. Der er også indført andre elementer, som vil forbedre arbejdsmiljøet på landets over 500 apoteker.