Flere apoteker at vælge imellem, længere åbningstider, kortere ventetid og lavere medicinpriser. Det er bare nogle af de fordele, som danskerne har fået, efter Apotekerloven blev moderniseret i 2015. Det viser en analyse fra Danmarks Apotekerforening, der har set på reformens effekt inden for en række centrale områder.

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i 2015 vedtog apotekerreformen. Det politiske mål var netop at sikre danskerne lettere adgang til medicin ved at skabe mere konkurrence apotekerne imellem. 

”Det formål må i høj grad siges at være opfyldt. Reformen har virket på alle de områder, som politikerne ønskede. Danskerne har da også kvitteret med at erklære sig tilfredse med apotekerne og deres arbejde. I de årlige tilfredshedsmålinger tilkendegiver over 90 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket. Det viser, at reformen også på dette punkt har virket,” siger Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen.

Mest mærkbart for danskerne er det, at antallet af apoteker er steget med i gennemsnit tre om måneden, siden apotekerne for 6½ år siden fik friere rammer til at etablere sig. Nu må man som apoteker åbne op til otte apoteksenheder. Det har medført, at der i dag er 521 apoteker over hele landet, hvor man kan komme direkte ind fra gaden og få sin receptpligtige medicin. Det er en stigning på 67 procent, siden reformen trådte i kraft.

De mange apoteksåbninger er kommet lidt bag på formanden:

”Det overrasker mig, at interessen for at satse og åbne nye apoteker har været så stor. Men det er positivt for alle og ikke mindst for borgerne, der nu på alle områder har fået lettere adgang til medicin og rådgivning. Servicen på apotekerne er også udvidet, og vi tilbyder nu eksempelvis medicinsamtaler og influenzavaccination. Alt sammen noget, der er sket uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller patientsikkerhed.”

Læs hele analysen her