Apoteket er borgernes sikkerhedsnet for korrekt og sikker medicinering. Det sker blandt andet gennem faglig rådgivning og en grundig receptkontrol. Men apotekerne løfter også andre opgaver, der skal styrke medicinefterlevelsen og patientsikkerheden. Eksempelvis tilbyder apotekerne medicingennemgange til danskere, som har svært ved at bevare overblikket over deres medicin. Gennem samarbejder med andre sundhedsfaglige aktører arbejder apotekerne desuden for at sikre den enkelte borgers medicinsikkerhed samt forskellige indsatser indenfor forebyggelse og sundhedsfremme.