Lægemiddelstyrelsen bestemmer, hvor mange bevillinger der skal være og kan bestemme, hvor apotekerne skal ligge. Det gør de ud fra borgernes mulighed for at få receptmedicin. Det er et mål, at ingen bør have mere end 15 kilometer til nærmeste apotek. I byerne er det anderledes. Her skal der være omkring 20.000 borgere i et lokalområde, før Lægemiddelstyrelsen beslutter, at der skal placeres et apotek. Den enkelte apoteker kan selv vælge at åbne op til 7 ekstra apoteker.

Sådan udnævnes apotekere

Staten styrer og administrerer området via et bevillingssystem. Det er anderledes end det øvrige sundhedsvæsen, der primært drives af regionerne. Når en apoteksbevilling bliver ledig, slår Lægemiddelstyrelsen den op. Det er kun farmaceuter, der kan søge bevillingen. Lægemiddelstyrelsen afgør, hvem der skal udnævnes til apoteker for bevillingen.

Farmaceuterne på apotek

Farmaceuterne er apotekets universitetsuddannede lægemiddeleksperter. Den øverst ansvarlige leder på apoteket er apotekeren. Apotekerne er altid uddannet farmaceut. Et typisk apotek har også andre farmaceuter ansat.

Man bliver farmaceut (cand.pharm.) på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Det er en 5-årig sundheds- og naturvidenskabelig uddannelse. Under studiet får man viden om udvikling og fremstilling af lægemidler samt kontrol og anvendelse af medicin.

Læs mere om farmaceuternes uddannelse i København her:

studier.ku.dk/bachelor/farmaci

studier.ku.dk/kandidat/farmaci

Læs mere om farmaceuternes uddannelse i Odense her:

sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/farmaci

sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/farmaceut

Farmakonomerne på apotek

Uddannelsen som farmakonom tager tre år. Det foregår dels på apotek og dels på Pharmakon i Hillerød. Den studerende bliver blandt andet undervist i medicinsk-farmaceutiske og samfundsfarmaceutiske fag. En del farmakonomer videreuddanner sig, så de kan påtage sig souschef-stillinger. Der er mere end 3.000 farmakonomer på apotekerne. De er dermed den største personalegruppe.

Læs mere om farmakonomernes uddannelse på farmakonomuddannelsen.dk

Opgaver på apoteket

Farmaceuterne og farmakonomerne har flere vigtige opgaver. De ekspederer og kontrollere recepter og rådgiver om korrekt brug af lægemidler. Det skal sikre borgeren den bedst mulige behandling.

Personalet bruger også tid på en række sundhedsydelser. Det kan eksempelvis være medicingennemgang, tjek af inhalationsteknik og undervisning på plejehjem og bosteder.

Kæder og selskaber

De fleste af Danmarks apoteker er med i ét eller flere indkøbsfællesskaber. Det giver stordriftsfordelene, når apotekerne indkøber, sælger og markedsfører egne varer og agenturer.

  • Pharma+
    Intet sekretariat.