Apotekerforeningen søger analytisk stærk økonomistuderende

Vil du være en del af Danmarks Apotekerforenings stærke analyse- og sektorøkonomiteam? Vil du være med til at levere analyser, som er fundamentet for en professionel interessevaretagelse? Og har du lyst til at udarbejde økonomiske analyser på lægemiddel- og apoteksområdet? Så er et studenterjob i Apotekerforeningen noget for dig.

Vi søger lige nu en dygtig, engageret økonomistuderende til at bistå foreningens økonomer med økonomiske analyser af lægemiddeldistributionen i Danmark og internationalt. 

Vi leverer grundlaget for foreningens analysebaserede interessevaretagelse. Vi leverer solide, uangribelige analyser om lægemiddeldistribution og -forbrug, som styrker gennemslagskraften og troværdigheden i foreningens interessevaretagelse. Og vi leverer et troværdigt grundlag for forhandlinger med staten om apotekernes økonomi.

Dine vigtigste arbejdsområder:

Du skal hjælpe foreningens økonomer med at:

 • udvikle nye analyser og data
 • fremskaffe, bearbejde og udveksle data
 • gennemføre analyser af lægemiddelforbrug, priser, markedsandele, apotekets service, ventetid og kvalitet mv.
 • formidle analyser i notater, nyhedsbreve og artikler
 • udarbejde omsætningsstatistikker og regnskabsstatistik
 • overvåge den internationale udvikling vedr. lægemiddeldistribution
 • fremskaffe og bearbejde information

Den ideelle kandidat:

 • er stud. polit., stud. scient. oecon. el. lign. og har bestået 2. år med godt resultat
 • er analytisk og rigtig god til tal
 • har kendskab til Excel og også gerne SAS
 • kan arbejde selvstændigt
 • er en god teamplayer
 • er ikke-ryger 

Vi tilbyder: 

Gode vilkår i en politisk organisation i udvikling. Et spændende job i et professionelt arbejdsmiljø med et højt aktivitetsniveau, gode kolleger og godt humør. Du vil indgå i et tæt samarbejde med 4 økonomer i analyse- og sektorøkonomiteamene. Du vil også komme til at samarbejde med områdets jurister og farmaceuter m.fl.

Vi tilbyder en god oplæring, så du bliver rustet til at anvende din viden fra studiet til praktisk økonomisk analyse og statistik. 

Du skal også være indstillet på selv at bidrage med gode ideer til analyser og datakilder. Du skal tillige hjælpe os med at fremskaffe og distribuere information.

Vi har en god kantineordning og en humoristisk tone. Din arbejdstid kan tilrettelægges fleksibelt under hensyn til undervisning, eksamener og ferier og udgør i gennemsnit 15 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. september 2023.

Ansøgning:

Flere oplysninger om jobbet får du hos analysechef Per Nielsen (tlf. 3376 7633) eller økonomisk chefkonsulent Flemming Randløv (tlf. 3376 7677). 

Alle ansøgninger vedlægges karakterliste og eventuelle udtalelser.

Ansøgninger modtages løbende dog senest: 

Søndag den 6. august 2023

Samtaler afholdes løbende i juli og august.

ANSØG HER