Smilende mandlig kunde i skranken på et apotek

Beslutningen viser, at et bredt politisk flertal ønsker at bevare og udvikle apotekerne som en del af sundhedssektoren. Apoteket skal fortsat have ansvaret for at rådgive om og udlevere medicin. Det er samtidigt et politisk ønske, at konkurrencen mellem apotekerne skal øges for at opnå en bedre tilgængelighed. Desuden sker der en reduktion af sektorens økonomiske ramme. Det stiller store krav til apotekerne. Det forudsætter, at vi optimerer driften af vores apoteker, uden at vi sætter den kvalitet og faglighed over styr, som er vores eksistensberettigelse.

Vi skal udvikle og udbygge vores rolle som en del af sundhedssektoren. Der er fortsat store uløste problemer med brugen af medicin. Apotekerne råder over lægemiddelfaglige kompetencer, der i højere grad bør bringes i spil for at løse problemerne, til gavn for både borgernes sundhed og for samfundsøkonomien. Samtidig skal vi imødekomme, at borgernes forventninger til vores tilgængelighed og service hele tiden øges.

Det kræver effektiv ledelse af vores apoteker med optimal teknologiudnyttelse. Vi skal rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere overalt i Danmark. Vi skal udvikle apotekernes gode image, der bygger på faglighed, sikkerhed, kvalitet og tryghed. Vi skal sikre, at omverdenen ikke er i tvivl om, hvilken forskel apotekerne gør for behandling med medicin og for folkesundheden.

Strategien er vores redskab til at tage fat på de områder, der udfordrer os, og hvor der er behov for klare initiativer for at bringe apotekssektoren bedst muligt videre.

Gennem de sidste fem år har vi med strategien "Medicin og sundhed med omtanke" løftet sektoren over en bred front. Det er et godt udgangspunkt at gå de kommende års udfordringer i møde med.

Med den ny strategi viser vi en retning for sektorens udvikling frem mod 2020. Det gør vi med en ny vision og med 3 fremtidsbilleder af apoteket 2020 set med henholdsvis borgerens, samfundets og apotekets egne øjne.

Inden for syv centrale indsatsområder fastsætter vi en række nye mål for sektoren, som vi sammen skal stræbe efter at nå.

Bestyrelsen

 

Download hele strategien her