Kontinuerlig medicinsk behandling i sektorovergange

Forslag 1.1: Et tæt samarbejde mellem sygehus og apotek skal sikre en smidig overgang i den medicinske behandling i forbindelse med udskrivelse. Dette bør ske, ved at apoteket har medicinen klar i forbindelse med udskrivelse, laver en medicinafstemning samt tilbyder rådgivning om brug af medicinen.

Det er afgørende, at patienter oplever en smidig overgang i den medicinske behandling ved udskrivelse. Apotekets indgående kendskab til gode medicinvaner, primærsektorens lægemiddelsortiment og udleverings-, substitutions- og tilskudsregler bør anvendes i forbindelse med udskrivelse.

Apoteket kan bidrage til en sikker sektorovergang, ved at den udskrevne patient tilbydes en farmaceutisk udskrivelsessamtale på apoteket, som også indeholder en medicinafstemning. Denne følger op på eventuelle ændringer i ordinationer under indlæggelsen og sikrer, at den aktuelle medicinstatus bliver formidlet til relevante aktører i primærsektoren. Farmaceuten taler med borgeren om den medicinske behandling, substitution m.v., således at borgeren ikke er i tvivl om, hvordan medicinen tages, har en forståelse for vigtigheden af den medicinske behandling samt har ejerskab til egen behandling. Ydelsen kan gives både til patienten selv eller pårørende. Apoteket møder patienten igen, når der skal hentes ny medicin. Det er her oplagt at tage en opfølgende samtale med patienten eller dennes pårørende.

Apotekerne i Wales tilbyder en lignende ydelse, hvor udskrevne patienter tilbydes en medicinafstemning, rådgivning om medicinen samt en opfølgningssamtale på apoteket. For at minimere complianceproblemer mv. er det vigtigt, at der fra starten etableres nogle gode medicinvaner, og at borgeren oplever tryghed i behandlingen.

Et samarbejde mellem farmaceuter fra primærsektoren og sygehusene, der sikrer kommunikationen om ændringer i medicineringen i overgangen, vil skabe mindre forvirring om medicinen og sikre en højere patientsikkerhed og en bedre medicinefterlevelse.

Apoteket har medicin klar ved udskrivelse

Der bør ligeledes etableres et tæt samarbejde mellem sygehusafdelingerne og apotekerne i primærsektoren, så der kan indgås aftale om, at apoteket har medicinen klar, når patienten udskrives. Apoteket kan udlevere medicin til patienten på sygehuset eller ved levering i borgerens eget hjem. Dette vil sikre en kontinuerlig behandling ved udskrivelse. I dag oplever mange store problemer med, at recepten ikke er kommet, når de skal afhente deres medicin på apoteket, eller at de skal have nye lægemidler efter nogle dage, hvor deres sygehusmedicin er opbrugt. Dette kan virke forvirrende og utrygt for patienten. Et tæt samarbejde mellem sygehussektor og primærsektor vil minimere risikoen for fejlmedicinering og dobbeltmedicinering.

For at sikre kontinuerlig behandling ved udskrivelse er det væsentligt, at recepter på aktuel medicin er tilgængelige i FMK, og at den rette medicin kan udleveres direkte i forlængelse af, at patienten udskrives.