Apotekerne har gode erfaringer med kompetenceudvikling indenfor medicinområdet i form af medicinsupervision samt undervisning af plejepersonale og øvrige sundhedsprofessionelle i kvalitetssikret medicinhåndtering og i sikker og effektiv lægemiddelanvendelse. Apoteket kan gennem støtte til den medicinansvarlige hjælpe med at kvalitetssikre medicinhåndteringen, så uhensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer i medicinhåndteringsprocessen kan identificeres og forbedres.

Apotekerne har gode erfaringer med at undervise praksispersonale i samarbejde med regionen, men også mange erfaringer med at undervise personale på plejecentre, i hjemmeplejen og på botilbud, som håndterer og administrerer borgerens medicin. Undervisningen har fokus på farmakologi, lægemiddelformer, patientsikkerhed og sygdomsrelaterede emner samt praktisk håndtering af medicin.

Apotekets undervisning øger personalets forståelse for den medicinske behandling og opdaterer personalets viden om medicin, medicinanvendelse, virkning og bivirkninger. Dette bidrager til, at plejepersonalet bliver bedre til at identificere lægemiddelrelaterede problemer og til at observere og reagere på uhensigtsmæssig brug af medicin.

Flere lægemiddelkompetencer blandt plejepersonalet øger patientsikkerheden og sikrer, at personalet føler sig trygge og rustede til det daglige arbejde med borgernes lægemidler og i kontakten med lægen.