Mange patienter visiteres over telefonen i forbindelse med simple diagnoser og fornyelser af recepter. Flere af de opgaver kan løses af apoteket. Særligt med brug af det Fælles Medicinkort (FMK) kan apotekerne genudlevere for eksempel p-piller, medicin til type 2-diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal.

Apotekerne kan også hjælpe borgere, der oplever akutte problemer udenfor lægens åbningstid, og starte en behandling op. Efter en protokol med fastlagte procedurer for, hvornår medicinen kan udleveres, og hvornår den ikke kan udleveres, kan fagligt uddannet personalet på apoteket vurdere, om det er relevant at udlevere små pakninger af den relevante medicin. Det kan eksempelvis gælde børneorm eller migræne. Apoteket skal altid orientere lægen, men faggrænser bør ikke være en barriere i tilfælde, hvor det er forsvarligt og omkostningseffektivt, at apotekerne hjælper borgerne. Det sikrer, at en nødvendig behandling ikke bliver afbrudt eller udsættes unødigt.

I England, Canada og USA findes der forskellige modeller for, hvordan apotekerne i visse situationer kan udlevere lægemidler uden gyldig recept. Det er apotekerne i Danmark også kompetente til at gøre. Fagligt uddannet personale på apoteket vurderer allerede i dag de symptomer, borgerne præsenterer for dem, med henblik på at hjælpe borgerne bedst muligt. De er trænet i, hvornår de kan anbefale et håndkøbslægemiddel og egenomsorg, og hvornår de skal henvise til lægen for nærmere udredning.

I områder med mangel på læger eller ved lange afstande til vagtlæger bidrager genudlevering og protokolbaseret opstart af behandlinger til en effektiv anvendelse af de kompetencer, der allerede er til stede på apoteket tæt på borgeren. Med apoteket som udgangspunkt kan der etableres et ensartet tilbud i hele landet.

Lægemiddelstyrelsen er i gang med at se på mulighederne for en dansk løsning. Her bør det defineres nærmere, hvilke behandlinger der kan omfattes, og hvordan der kan tilrettelægges en omkostningseffektiv løsning med de rette kompetencer til stede.