Resultater fra Sundhedsministeriets rapport ”Forebyggelse af indlæggelser – synlige resultater” viser blandt andet, at diagnosegrupper som nedre luftvejssygdomme, brud, dehydrering og forstoppelse er nogle af de hyppigste årsager til forebyggelige indlæggelser i 2013.

Som led i en sammenhængende og styrket indsats for kronikere og ældre kan apoteket understøtte de enkelte mål for nedbringelse af forebyggelige indlæggelser. Apoteket kan eksempelvis målrette rådgivningen om brug af konkrete lægemidler og særlige opmærksomhedspunkter, der kan føre til indlæggelser. Det kan eksempelvis være en målrettet rådgivning til borgere, der sættes i behandling med stærke smertestillende lægemidler, hvor forstoppelse ofte er en bivirkning. Apoteket har i mødet med borgeren mulighed for at finde ud af, om der med den ordinerende læge er aftalt brug af afførende middel under behandlingen. Dette kan blandt andet ske i forlængelse af kvalitetsprogrammet ’Nationale mål for sundhedsvæsenet’.

Ved en øget indsats over for fald hos ældre er det muligt at reducere antallet af knoglebrud. Da kommunerne implementerede faldpakken i projekt I sikre hænder, blev det påvist, at en indsats indenfor flere områder resulterede i færre fald blandt ældre. Fokus på medicin kan være med til at reducere fald. I forbindelse med faldindsatsen er det relevant at øge plejepersonalets viden om medicin. Samtidig kan en vurdering af borgerens medicinering indgå som et faldforebyggende tiltag. Apoteket kan bidrage med både kompetenceudvikling af plejepersonalet og medicingennemgang af borgerens medicin.