Forebyggelse af sygdom og tab af funktionsevne forudsætter, at der tidligt i et forløb er opmærksomhed på symptomer på begyndende sygdom eller på et begyndende faldende funktionsniveau, dårlig ernæringstilstand eller uplanlagt vægttab.

Apotekerne har over tre millioner besøg hver måned og møder danskerne ansigt til ansigt i skranken, hvor det er muligt at tage en dialog om sundhed og trivsel. Denne mulighed findes ikke andre steder i sundhedsvæsenet. Apoteket er for borgeren en umiddelbar indgang til det nære sundhedsvæsen. Via et systematisk samarbejde kan apotekets lægemiddelfaglige kompetencer samt fremskudte placering i det nære sundhedsvæsen bruges til at fremme den brede forebyggelsesindsats.

Mange borgere bruger også apoteket til at søge råd og vejledning, inden de opsøger læge. Apoteket kan derfor endvidere bidrage til systematisk og tidligere opsporing af sygdom hos borgere, der i dag ikke er i kontakt med sundhedsvæsenet eller kommunernes forebyggelsestilbud.

Sundhedsvæsenets aktører skal fremme borgernes brug af de borgernære sundhedstilbud via et fokuseret samarbejde mellem kommune, patientforening og apotek, hvor partnerne målrettet synliggør og henviser borgere til relevante tilbud i kommunen. Borgerne skal på apoteket kunne finde information om lokale og nationale sundhedstilbud.

Krav til tættere samarbejde sundhedsvæsenets aktører imellem vil kunne skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen og bidrage til at øge borgernes sundhedstilstand.