Borgere, som i dag modtager kommunalt tilskud til deres medicin, får beregnet tilskud ved udlevering af medicinen, hvor tilskuddet med det samme fratrækkes borgerens egenbetaling. Apoteket og kommunen afregner efterfølgende direkte med hinanden.

Dokumentationen for tilskud er i dag en papirblanket, som borgeren fremviser eller afleverer på apoteket. Hvis borgeren har glemt bevillingen, eller den er blevet væk, kan der ikke beregnes tilskud. Svage borgere kan have svært ved at klare egenbetalingen, hvis der mod forventning ikke kan fratrækkes kommunalt tilskud.

En MEGAFON-undersøgelse fra 2014 viser, at hver tiende dansker og op mod hver tredje arbejdsløse og førtidspensionist har udskudt sit medicinkøb til senere, fordi de ikke havde råd til medicinen. En højere egenbetaling end ventet på grund af manglende tilskud kan betyde, at borgeren forlader apoteket uden sin medicin. For at understøtte tilskudsberegningen skal der udvikles en teknisk løsning, hvor borgernes kommunale bevillinger kan udveksles elektronisk mellem kommune og apotek. Løsningen skal udvikles i et samarbejde mellem apotekerne og Kommunernes Landsforening (KL).

Digitalisering af kommunale tilskudsbevillinger vil sikre, at apoteket altid har adgang til opdaterede oplysninger om borgerens kommunale bevillinger, herunder både nyoprettede og afsluttede. For såvel apotekerne som kommunerne vil en teknisk løsning medføre administrative lettelser, og for borgeren vil løsningen sikre korrekt tilskudsgivning.