Apotekerne oplever hyppigt, at recepter på lægemidler med klausuleret tilskud mangler den korrekte påtegning, som fortæller apoteket, om der skal beregnes tilskud. Uden påtegning kan der ikke beregnes tilskud, og patienten må betale den fulde pris for lægemidlet.

Det er lægen, som skal vurdere, om patienten opfylder betingelserne for klausuleret tilskud, og angive dette på recepten. Over de senere år er antallet af lægemidler med klausuleret tilskud mangedoblet, og derfor er der behov for teknisk støtte i ordinationssituationen.

For at sikre, at borgerne får de tilskud, de er berettiget til, skal lægesystemerne indrettes, så lægen ved ordination af lægemidler med klausuleret tilskud præsenteres for de betingelser, der er tilknyttet lægemidlet, og skal tage stilling til, om betingelserne er opfyldt.