3 forslag om sundhed til regeringen

Her kan du læse om tre vigtige indsatser fra vores del af sundhedssektoren, som vi gerne vil have, at politikerne sætter fokus på.

  • Antallet af medicinfejl skal halveres
  • Vaccinationsraten skal øges
  • Brug apoteket til at sikre mere lige adgang til sundhed i hele landet.

Så kære politikere og alle andre. Lad jer inspirere i debatten om den fortsatte udvikling af det danske sundhedsvæsen. 

Forslag nr. 1: Antallet af medicinfejl skal halveres

Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert.

Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser og dødsfald kan undgås. Danmark har tilsluttet sig WHOs målsætning om at halvere antallet af medicinfejl inden år 2023 og iværksat et bredt samarbejde “Medicin uden skade”.

Apotekerne bidrager til at reducere antallet af medicinfejl. 
Vi kontrollerer alle recepter, rådgiver borgerne om brugen af deres medicin og tilbyder medicinsamtaler til kronikere. I samarbejde med kommunerne uddanner apotekerne også plejepersonale og pædagogisk personale, som håndterer medicin, og vi gennemgår medicinen med borgere, som får mange forskellige slags medicin.

Apotekerne opfordrer til, at en kommende regering øger fokus på indsatsen for at nedbringe antallet af medicinfejl og skriver målet ind i sit regeringsgrundlag. I fremtidens sundhedsvæsen skal alle aktører i spil og arbejde sammen om en yderligere reduktion i omfanget af medicinfejl. Det vil være til gavn for borgerne og for bæredygtigheden i sundhedsvæsenet.

Forslag nr. 2: Vaccinationsraten mod influenza skal øges

Influenza er hvert år skyld i tusindvis af dødsfald og indlæggelser.

I influenzasæsonen 2017/18 døde 1.644 danskere og 7.667 blev indlagt på grund af influenza. Hertil kommer de mange andre danskere, som blev ramt af sygdommen.

Influenza rammer visse grupper særligt hårdt. Derfor har de adgang til at blive influenzavaccineret uden betaling.

Danmark har tilsluttet sig WHOs mål om, at 75% af alle borgere i risikogrupperne skal vaccineres mod influenza. Desværre er vaccinationsraten kun omkring 50%. Forbedringspotentialet er betragteligt.

Erfaringer fra udlandet viser, at adgangen til at blive vaccineret på apoteket bidrager til at løfte vaccinationsraten.

Apotekerne opfordrer til, at målet om at øge vaccinationsraten indarbejdes i regeringsgrundlaget, og at en kommende regering ændrer lovgivningen, så farmaceuter og farmakonomer på landets apoteker får en opgavespecifik autorisation til at vaccinere borgere i risikogruppen imod influenza.

Forslag nr. 3: Lige adgang til sundhed i hele landet

Alle skal have adgang til et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

Borgere i landdistrikter og yderområder har ofte langt til sygehuset, og andre sundhedstilbud. Der bor mange ældre i yderområderne, og derfor er der flere syge og flere medicinbrugere her. Det gør det særlig vigtigt, at der er gode lokale sundhedstilbud.

Den praktiserende læge kan ikke løse alle opgaver, og mange steder mangler der læger. Derfor er der brug for bedre samarbejde og for at bruge de lokale ressourcer bedre.

Apotekerne er en central del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er apoteker i hele landet, og der er siden 2015 kommet over 50% flere apoteker. Farmaceuterne og farmakonomerne på apotekerne kan løfte flere opgaver, end de gør i dag. De kan for eksempel opstarte simple behandlinger, hjælpe borgere med forskellige målinger og selvmonitorering og udlevere vederlagsfri sygehusmedicin. Det vil lette adgangen til sundhed – især i yderområderne.

Apotekerne opfordrer til, at en kommende regering nedsætter en arbejdsgruppe, som kan se nærmere på, hvordan der sikres lige adgang til sundhed i hele landet, herunder hvordan apotekernes rolle kan styrkes yderligere, så de lokale ressourcer i sundhedsvæsenet udnyttes på en hensigtsmæssig måde, til gavn for borgerne.