14 milliarder kroner bliver årligt brugt på behandling af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet, skrev sundhedsøkonom Søren Rud Kristensen i Altinget 26. april.

For eksempel opstår der 13.000 sygehuserhvervede urinvejsinfektioner om året i Danmark.

Det er store tal, men de kommer ikke bag på mig. Og de utilsigtede hændelser sker ikke kun på sygehusene.

Vi ved fra anden forskning, at cirka 100.000 indlæggelser hvert år skyldes en eller anden form for fejl, som involverer medicin.

Apoteker er i kontakt med borgerne
Når man lægger de to ting sammen, så er det tydeligt, at rigtig mange danskere på en eller anden måde bliver ramt af skade eller sygdom i et forløb, hvor de egentlig skulle have fået det bedre.

Den gode nyhed, som Søren Rud Kristensen også kommer ind på, er, at mange – cirka halvdelen - af de utilsigtede hændelser kan undgås.

En af måderne, hvorpå man kan forebygge medicinfejl, er ved at lade apotekspersonale spille en større rolle i medicinhåndtering – også uden for apoteket.

På alle apoteker i Danmark findes farmaceuter, der har siddet på universitetets skolebænk i mange år.

Samtidig er hele 94 procent af danskerne i kontakt med apoteket mindst en gang om året.

Kombinationen af den høje faglighed og den store kontaktflade gør apotekerne til en unik ressource, som vi som samfund bør udnytte i større grad.

Tjekker recepter for fejl
Vi tager meget gerne en medicinsamtale med Hr. Petersen, som lige har fået en diabetesdiagnose af lægen, så han kommer ordentligt i gang med at tage sin medicin og kender faldgruberne.

Vi kan også hjælpe med at uddanne plejepersonale i medicinhåndtering, så de med mere rolig hånd kan sortere de otte forskellige lægemidler, som Fru Jensen skal have hver eneste uge.

Eller vi kan pakke medicinen i dosisposer, så hun selv kan tage præcis den rette mængde medicin på de rette tidspunkter.

Og så tjekker vi i øvrigt lægens recepter for fejl. Den slags i sig selv sparer 7 indlæggelser om dagen.

Patienter får ordentlig medicinering
Men apotekerne kan også spille en rolle i forbindelse med udskrivning fra hospitalet.

Et nyt nordirsk studie har vist, at en opfølgningssamtale med en farmaceut efter udskrivning reducerer antallet af genindlæggelser med 10 til 15 procent. Det kan vi også gøre herhjemme.

Et godt eksempel er det samarbejde, der er opstået på Hvidovre Hospital, hvor der åbnet en privatejet apoteksfilial i efteråret.

Apoteket tilbyder nu at afholde medicinsamtaler med hospitalspatienterne, inden de bliver udskrevet.

På den måde får patienterne de bedste kort på hånden til at sikre en ordentlig medicinering, også når de kommer hjem i deres eget hjem.

Kan vi på den måde styrke medicinsikkerheden i sektorovergangene - altså, når en patient skifter mellem hospitalsverdenen og verden udenfor - så kan hospitalerne se frem til at bruge færre ressourcer på utilsigtede hændelser.

De ressourcer kan så bruges på reel behandling af patienternes skader og sygdomme i stedet.