Vi er enige med sundhedsministeren og Lægeforeningen i, at højere tobakspriser vil kunne afholde særligt unge fra helt at starte med at ryge. Men debatten skal handle om andet end tobakspriser. Vi er også nødt til at tale om, hvordan vi hjælper rygerne til at kvitte tobakken.

Der er brug for en langsigtet strategi for rygeforebyggelse, og her kan apotekerne spille en endnu mere central rolle. Knap 60 kommuner har indgået aftale med de lokale apoteker om hjælp i forbindelse med rygestop, og enkelte steder er apoteket involveret i målrettede tilbud til de grupper af mere inkarnerede rygere, som ellers kan være vanskelige at nå.

Der foregår også masser af andre rygestopaktiviteter på landets 486 apoteker, hvor man som det eneste sted kan gå direkte ind fra gaden og få rådgivning om rygestop og brug af nikotinerstatning for at blive rygetrangen kvit. Apotekerne har i den forbindelse stort fokus på at sikre, at borgerne ikke i stedet bliver afhængige af nikotinprodukter såsom tyggegummi – den form for afhængighed er også en vigtig del af kampen, selvom den ikke direkte involverer tobak.

Apotekerforeningen har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen udviklet »e-kvit«, som er et digitalt rygeafvænningsprogram. Det indeholder også et program til afvænning af brugen af nikotinprodukter. Apotekerne er desuden gået sammen med blandt andre TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse om den ambitiøse målsætning, at der i 2030 ikke er nogle børn og unge, som ryger – og at færre end fem pct. af alle voksne ryger. Partnerskabet kaldes for »Røgfri Fremtid«, og vi har både fokus på at få de nuværende rygere til at stoppe og forhindre, at nye rygere kommer til.

Men vi kan gøre meget mere end det. Danmarks Apotekerforening ser frem til et tæt samarbejde med alle de relevante aktører i sundhedssektoren for at sikre det fælles mål: Et røgfrit Danmark.

Af Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening